T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.04.1078
2  Projenin Adı :   Düzce Üniversitesi Kampüsünde Halkalama Metodu Uygulanarak Avifaunanun Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Leyla Özkan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   leylaozkan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Nurdan Öztürk
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.010,66
13  Toplam Harcama :   8.940,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Projede kullanılan halkalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Halkaları temin eden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ayrıca bir rapor gönderilecektir.
16  Projenin Amacı:  Projede Tarım ve Orman Bakanlığınca koordine edilerek her sene farklı illerdeki istasyonlarda düzenli olarak yapılan ve Batı Karadeniz Bölgesinde henüz uygulaması yapılmamış bir ornitolojik yöntem olan kuş halkalama çalışmasının ilk örneğinin kampüsümüzde gerçekleştirilmesi, kuş faunasının tespiti ve özellikle göçmen türlerin alandaki varlığının belirlenmesi, öğrencilere yönelik uygulamalı bir doğa eğitimi olması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Alandaki kuş faunası önceki çalışmalara eklenen türlerle birlikte genişletilerek tespit edilmiş, kuşlar halkalanarak sonraki yıllarda geri bildirimler alınması ve bireylerin takibinin mümkün kılınması sağlanmıştır. Kuşlarla ilgili lisans üstü eğitim yapmayı planlayan bir öğrencinin çalışmalara katılarak bu konuyu içine alan bir lisans bitirme tezi yapması ve çalışmaya yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olması sağlanmıştır. Tüm bunlar projenin çıktılarını oluşturmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları ile kampüste yapılacak düzenlemelere avifauna yönünden bir altlık oluşmuştur. Ornitolojik çalışmalar için kampüste yayılışı olan göçmen türlere sahip ve göç güzergahında geçiş yapılan bir alan olduğunun bilinmesi sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: