T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.01.952
2  Projenin Adı :   Kan kültürlerinde üreyen anaerop bakteriler ve antibiyotik direnç oranları
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   emelcaliskan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr. Nagihan Telis
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.986,50
13  Toplam Harcama :   19.980,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Kan kültürlerinde üreyen anaerop bakterilerin tanımlanması
17  Projenin Çıktıları:  Anaerop etkenler laboratuvarımıza gönderilen 834 hasta örneğinden 10'unda üremiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Sepsis etkenlerinin doğru olarak belirlenmesi, anaerop etkenlerin de tespit edilmesiyle birlikte tedaviye yön vermektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yok

  Tarih: 


  İmza: