T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1240
2  Projenin Adı :   Flaş Kromatografisi İle Adaçayı (Salvia officinalis) Bitkisinden Zenginleştirilmiş Rosmarinik Asit Eldesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   halilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. ELİF SİNE DÜVENCİ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   21.148,16
13  Toplam Harcama :   15.704,79
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  FARKLI EKSTRAKSİYON METOTLARI İLE VE UÇUCU YAĞ ELDESİ SONRASINDA KALAN POSAYA UYGULANAN EKSTRAKSİYON İŞLEMLERİ SONRASINDA FLAŞ KROMATOGRAFİ CİHAZI YARDIMIYLA ADAÇAYI BİTKSİNDE BULUNAN ROSMARİNİK ASİT ETKEN MADDESİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİ
17  Projenin Çıktıları:  ADAÇAYI BİTKİSİNDEN FLAŞ KROMATOGRAFİSİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ROSMARİNİK ASİT ELDE EDİLMİŞTİR.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  MAKALELER İÇİN MAKALE HAZIRLIKLARI YAPILMAKTADIR
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  MAKALELER İÇİN MAKALE HAZIRLIKLARI YAPILMAKTADIR

  Tarih: 


  İmza: