T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.02.920
2  Projenin Adı :   Polimer-Sıvı Kristal Kompozit Yapılarda Morfolojik ve Elektronik Özelliklerin Katkı Oranıyla Değişiminin İncelenmesi.
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   oguzkoysal@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Kadir GÖKŞEN
 Arş.Gör. Gülnur ÖNSAL
 Arş.Gör. Gülsüm KOCAKÜLAH
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.836,00
13  Toplam Harcama :   23.437,75
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Bu projede, kuantum nokta katkılı Polimer-Sıvı Kristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple kuantum nokta yapısı, Polimer-Sıvı Kristal kompozit içerisine farklı oranlarda katkılanmış ve farklı kompozit yapılar elde edilmiştir. Hazırlanan kompozit yapıların elektro-optik ve dielektrik özellikleri geniş bir voltaj ve frekans aralığında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan optimum verimi sağlayan kompozit yapıların fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi planlarımız arasındadır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, E63 kodlu sıvı kristal ve PMMA polimer yapıları bir araya getirilerek Polimer-Sıvı Kristal kompozit yapıları oluşturulmuştur. Daha sonra bu kompozit yapılara CdSeS/ZnS kuantum nokta yapısı farklı katkı oranlarında ilave edilmiş ve yeni kompozit yapılar elde edilmiştir. Oluşturulan bu kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar; sıvı kristal, polimer ve kuantum nokta kullanılarak oluşturulan kompozit yapıların, polimer ve sıvı kristal tabanlı cihaz uygulamalarında, elektro-optik ve dielektrik özellikleri değiştirebilen alternatif malzemeler olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada üretilen kuantum nokta katkılı Polimer/Sıvı Kristal kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik karakterizasyonu sonucu elde edilen sonuçlar, bu malzemelerin elektro-optik ve fotonik cihaz uygulamalarında alternatif malzemeler olabileceğini göstermektedir. Ayrıca oluşturulan kuantum nokta katkılı Polimer/Sıvı Kristal kompozit yapılar ile elektro-optik cihaz teknolojisinde performans artışının sağlanacağı ve bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ilham vereceği düşünülmektedir. Bu proje kapsamında bir adet uluslararası makalemiz kabul olmuştur. Buna ek olarak proje kapsamında uluslararası bir kongrede 1 adet sözlü bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında temin edilen malzemeler ile farklı kompozit yapıların oluşturulması, morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  G. Kocakülah, G. Önsal, O. Köysal, “Dielectric properties of CdSeS/ZnS quantum dots doped PMMA/LC composite structure”, Phase Transitions 92(10) (2019) 907-915.

  Tarih: 


  İmza: