T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.15.01.1165
2  Projenin Adı :   Yöresel Ürünlerin Endüstriyel Alanda Üretilmesi: Akçakoca Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Ramazan Kaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ramazankaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Mesci
 Öğr. Gör. Emrah ÖZTÜRK
 Arş.Gör. Fırat ATBAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.02.2023
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   212.000,00
12  Projenin Bütçesi :   615.246,00
13  Toplam Harcama :   606.998,94
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlanarak yapılmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün desteğiyle, Düzce Üniversitesi BAP- 2021.15.01.1165 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Projenin genel amacı; Akçakoca’da yöresel ürünlerin endüstriyel alanda üretilebilmesi adına alt yapının oluşturulması ve yeni yöresel ürünlerin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda yöresel ürünler endüstrileştirilerek ticari bir ürüne dönüştürülecektir. Bu doğrultuda ilçeye ekonomik kalkınma ve nitelikli istihdam oluşturma açısından önemli katkılar sağlanacaktır. Ayrıca yöresel ürünler üretilirken bölge insanına, yöresel ürün üreten işletmelere ve üniversite öğrencilerine de eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece nitelikli işgücünün yetiştirilmesi de sağlanacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Akçakoca’da yöresel ürünlerin endüstriyel alanda üretilebilmesi ve yeni yöresel ürünlerin geliştirilmesine altyapı oluşturmak amacıyla uygulama mutfağı kurulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışma Akçakoca'da yöresel ürün potansiyeli ve bunların endüstriyel alanda üretilmesi alanında ilk kapsamlı bilimsel çalışma olup, alanda bunda sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: