T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.03.1098
2  Projenin Adı :   Bal mumu ile emprenye edilmiş odunun biyolojik, fiziksel, mekanik ve borlu bileşikleri tutundurma özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Çağlar AKÇAY
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   caglarakcay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   2.844,80
13  Toplam Harcama :   2.322,90
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP Koordinatörlüğü haricinde herhangi bir kurum kuruluş ile iş birliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP Koordinatörlüğü haricinde herhangi bir kurum kuruluştan destek alınmamıştır
16  Projenin Amacı:  Bu proje ile bal arılarının üretmiş olduğu bal mumu ile emprenye edilmiş ahşap malzemenin ahşap malzemede zarar yapan ev teke böceği ve çürüklük mantarlarına karşı dayanımı ile bazı yüzey özellikleri ve borlu bileşikleri tutundurma özellikleri test edilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında bir adet uluslararası dergide yayınlanmış SCI makale elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje kapsamında araştırılan bal mumu ile emprenye edilmiş ahşap malzemelerin ev teke böceği ve çürüklük mantarlarının risk olduğu iç mekanda kullanılabileceği görülmüştür. Diğer yandan incelenilen yüzey özelliklerinin istenilen alanlarda değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca ahşap malzemelerden yıkanmayla uzaklaşan borlu bileşiklerin bal mumu ile emprenye edildiği takdirde yıkanmanın önüne geçebildiği görülmüştür. Bu nedenle borlu bileşikler ile emprenye edilen odunun yıkanma riski olan yerlerde bal mumu ile emprenye edilerek kullanılması önerilmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Akcay, C. (2020). Determination of decay, larvae resistance, water uptake, color, and hardness properties of wood impregnated with honeybee wax. BioResources, 15(4), 8339-8354

  Tarih: 


  İmza: