T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.02.1093
2  Projenin Adı :   “YAPAY ZEKANIN MELANOM TANI ALGORİTMASINA ETKİSİ”
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Mehmet Gamsızkan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetgamsizkan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Şeyma Büyücek
 Prof.Dr. Pakize Erdoğmuş
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   8.05.2020
  8.06.2021
9  Proje Süresi :   13
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   86.860,00
13  Toplam Harcama :   83.072,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Ünibim Bilişim Teknolojileri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Teknopark
16  Projenin Amacı:  Melanom tanısında karar destek sisteminin geliştirilmesi
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, histopatolojik görüntülerden ve klinik verilerden melanom sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma; elde edilen görüntülerin giriş vektörü olarak VGG16’ya uygun hale getirilmesi için yeniden boyutlandırılması, yeniden boyutlandırılan görüntülerin veri artırma yöntemleri ile arttırılması, çoğaltılan görüntülerden VGG16 ağı ile sınıflandırılması ve klinik verilerin makine öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırılarak tahmin yapılması aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışma ile derin öğrenmenin ve makine öğrenmesinin farklı türdeki verileri ayırt edebilmedeki yeteneği gösterilmiştir. Çalışmada uygulanan diğer bir yöntem ise veri arttırmadır. Eğitim verisinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilecek faydalı bir özellik olduğu vurgulanmıştır. İleriye dönük yapılacak çalışmalarda, farklı CNN mimarilerinin incelenmesi ve karşılaştırması düşünülmektedir. Ayrıca, daha fazla işlem güçlü donanım alt yapısı ile büyük ve karmaşık veri setleri kullanılarak mevcut çalışmadaki sınırlılıkların giderilmesi ve farklı derin öğrenme uygulamalarının da yapılması planlanmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Melanositik lezyonların tanısal algoritmasında daha objektif değerlendirme yapılabilmesi
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: