T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.05.03.1325
2  Projenin Adı :   Çeşitli İlaç Örneklerinde ICP-MS Analizi ve Validasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sezensivrikaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Köse
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2022
  6.06.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.998,98
13  Toplam Harcama :   14.916,56
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Nobel İlaç LTD. ŞTİ.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DÜ-BİT) yapılan analizlerde finansal destek sağlamıştır.
16  Projenin Amacı:  Kanser ve alerji ilaçlarında var olan Grup 1 Cd, Pb, As, Hg, Grup 2A Co, V, Ni, Grup 2B Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Pt, Grup 3 Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr olarak 23 elementin elementel safsızlıkların varlığı için yapılan analizler, ICH Q3D'ye uygun olarak farmakopelerin gerekliliklerine göre ICP-MS ve ICP-OES ile analiz gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Gerçek numunelerin elde edilen sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla ekleme/geri kazanma çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada elde edilen veriler literatürde verilen benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Kanser ve alerji ilaçlarında ICP-MS cihazı ile yapılan validasyon çalışması daha güvenilir, daha kabul edilebilir ve uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmada elde edilen bağıl standar sapma değerleri karşılaştırıldığında ICP-MS cihazında elde edilen verilerin daha düşük olduğu görülmektedir. Elde edilen düşük değerlerin validasyon çalışmasının tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Geliştirilen yöntem ile kanser ve alerji ilaçlarında 23 elementin elementel safsızlıklarının ICP-MS ile tayini ve validasyonu başarıyla uygulanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen sonuçlar incelenerek ilaç örneklerinde uygulanacak olan yöntemlere ek olarak yeni bir validasyon çalışması kazandırılmıştır. Ayrıca geliştirilen yöntem ile farklı ilaçlardaki elementel safsızlıkların tayininde literatüre yeni bir yöntem ilave edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bu projeden elde edilen yayın Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisinde kabul edilmiş olup, 2023 yılında basılacak olan sayılarda yer almaktadır. Derginin kabul edilmiş makalelerine ulaşmak için aşağıda linki bulunmkatadır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited

  Tarih: 


  İmza: