T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.01.1392
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Metformin ve Egzersizin GLP-1 Ve GIP Salgılanması Üzerindeki Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozgebeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma ONAY
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2023
  6.06.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   27.356,00
13  Toplam Harcama :   27.208,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Egzersiz uygulamaları glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde görev almaktadırlar. Diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan metformin de glikoz homeostazında etkilidir. Glikoz homeostazında ortak etki mekanizmalarına sahip olan egzersiz ve metformin ile çeşitli kombinasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada egzersiz ve metforminin, GLP-1, GIP, insülin ve ghrelin seviyeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Kombine grubunda insülin değerleri egzersize göre daha düşük bulunmasına rağmen metformin grubuna göre farklılık belirlenmemiştir. Metformin grubu kombinasyon grubuna göre daha düşük glikoz seviyelerine sahipken egzersiz ve kombinasyon arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. GLP-1’ e göre ise kombinasyon grubu egzersize göre düşük seviyede bulunmuştur ve metformine göre de daha düşük seviyede olmasına rağmen anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kombinasyon ve egzersiz grubu arasında GIP seviyesinde anlamlı farklılık bulunmazken, kombinasyon grubunun değeri metformin grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Egzersiz grubu kombinasyon grubuna göre daha yüksek ghrelin seviyelerine sahipken metformin ile kombinasyon arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Metformin ve egzersizin kombinasyonu, GIP seviyesini metformine göre arttırmıştır. Fakat GLP-1 seviyesinde kombinasyon, egzersiz grubuna göre daha düşük bulgulara neden olmuştur. Aynı şekilde kombinasyon grubu egzersiz grubuna göre daha düşük ghrelin ve insülin seviyesinine sahiptir. Kombinasyon çalışmasının metforminin etkisini desteklediği görülmektedir. Fakat inkretinler açısından tek başına egzersiz çalışması daha etkili görülmektedir. Sonuçlarımızın literatürdeki birçok çalışmanın sonucu ile uyumlu olması ve bulgularımızın doğrulayan bilimsel verilerin olması çalışmamızın ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilecek doğrulukta olduğunu göstermektedir. Metforminin glikoz homeostazını sağlamasında inkretinlerin esas etmen olmadığı, çalışmamızın sonucunda insülin ve glikoz konsantrasyonunun düşük bulunmasıyla desteklenmektedir. Ayrıca egzersizin inkretin hormonları üzerindeki etkili olduğu belirlenmiştir. Hormonların birbirleri üzerindeki destekleyici ve düzenleyici etkileri de çalışmamızda gözlemlenmiştir. Glikoz homeostazında görevli olan hormonların hem birbirleri üzerinde hem de glikoz homeostazındaki etki mekanizmalarındaki eksiklikler de çalışmamızda öne çıkmaktadır. Yaşam tarzı değişikliğinden önemli bir parçası olan egzersizin glikoz dengesi için önemi çalışmamız ile bir kez daha ispatlanmış olmakla beraber diyabet gibi metabolik bozuklukların tedavisinde egzersizin rol oynayabileceği gözlemlenmiştir. Fakat çelişkili bulunan sonuçların aydınlığa kavuşması için egzersiz ve metforminin glikoz homeostazındaki etki mekanizmaları açığa kavuşmalıdır. İnkretinlerin, ghrelin ve insülin üzerindeki etkileri için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Kombine grubunda insülin değerleri egzersize göre daha düşük bulunmasına rağmen metformin grubuna göre farklılık belirlenmemiştir. Metformin grubu kombinasyon grubuna göre daha düşük glikoz seviyelerine sahipken egzersiz ve kombinasyon arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. GLP-1’ e göre ise kombinasyon grubu egzersize göre düşük seviyede bulunmuştur ve metformine göre de daha düşük seviyede olmasına rağmen anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kombinasyon ve egzersiz grubu arasında GIP seviyesinde anlamlı farklılık bulunmazken, kombinasyon grubunun değeri metformin grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Egzersiz grubu kombinasyon grubuna göre daha yüksek ghrelin seviyelerine sahipken metformin ile kombinasyon arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Metformin ve egzersizin kombinasyonu, GIP seviyesini metformine göre arttırmıştır. Fakat GLP-1 seviyesinde kombinasyon, egzersiz grubuna göre daha düşük bulgulara neden olmuştur. Aynı şekilde kombinasyon grubu egzersiz grubuna göre daha düşük ghrelin ve insülin seviyesinine sahiptir. Kombinasyon çalışmasının metforminin etkisini desteklediği görülmektedir. Fakat inkretinler açısından tek başına egzersiz çalışması daha etkili görülmektedir. Sonuçlarımızın literatürdeki birçok çalışmanın sonucu ile uyumlu olması ve bulgularımızın doğrulayan bilimsel verilerin olması çalışmamızın ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilecek doğrulukta olduğunu göstermektedir. Metforminin glikoz homeostazını sağlamasında inkretinlerin esas etmen olmadığı, çalışmamızın sonucunda insülin ve glikoz konsantrasyonunun düşük bulunmasıyla desteklenmektedir. Ayrıca egzersizin inkretin hormonları üzerindeki etkili olduğu belirlenmiştir. Hormonların birbirleri üzerindeki destekleyici ve düzenleyici etkileri de çalışmamızda gözlemlenmiştir. Glikoz homeostazında görevli olan hormonların hem birbirleri üzerinde hem de glikoz homeostazındaki etki mekanizmalarındaki eksiklikler de çalışmamızda öne çıkmaktadır. Yaşam tarzı değişikliğinden önemli bir parçası olan egzersizin glikoz dengesi için önemi çalışmamız ile bir kez daha ispatlanmış olmakla beraber diyabet gibi metabolik bozuklukların tedavisinde egzersizin rol oynayabileceği gözlemlenmiştir. Fakat çelişkili bulunan sonuçların aydınlığa kavuşması için egzersiz ve metforminin glikoz homeostazındaki etki mekanizmaları açığa kavuşmalıdır. İnkretinlerin, ghrelin ve insülin üzerindeki etkileri için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: