T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.01.01.1198
2  Projenin Adı :   Gece Kreminde Papatya Özütünün Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Kağan AĞAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   kaganagan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
 Doç.Dr. Haydar GÖKSU
 Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.991,12
13  Toplam Harcama :   19.036,83
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Üniversitemizin “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında Düzce yöresinde doğal olarak yetişmekte olan papatya bitkisinden yararlanarak, papatya özlü bitkisel kremlerde yeni formülasyonlar geliştirilmesi, antiproliferatif potansiyelinin araştırılması ve Projemiz ihtisaslaşma sürecinde bölgemizde üretilen bitkilerden daha fazla alanda yararlanılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Elde edilen formülasyon için yasal mevzuatlara uygunluk için gerekli olan Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans ve Küf ve Maya mikrobiyal analizleri, pH analizi, yoğunluk analiz ve vizkozite kontrolü testleri yapılmıştır. Analizler sonucunda “Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz” hükümlerine uygunluğu onaylanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projemiz ihtisaslaşma sürecinde bölgemiz yetişen bitkilerin kullanılarak üretilen krem formülasyonun yasal mevzuatlara uygun olarak ekonomik değeri olan ürün geliştirilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler doğrultusunda, bölgemizde yetişen papatyaların kullanılarak üretilecek papatya özlü kremlerle ilgili bilimsel veri sağlanmıştır. Projemiz üniversitemizin çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma sürecinde ürün geliştirme çalışmalarının olumlu katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: