T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.22.01.1177
2  Projenin Adı :   Kriyojenik İşlemin DIN 1.2436 Çeliğinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nurselaltan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.319,30
13  Toplam Harcama :   14.278,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı, kriyojenik işlemin endüstride vazgeçilmez bir yeri olan 1.2436 soğuk iş takım çeliğinin mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda, sanayide özellikle talaşlı imalat endüstrisinde çok kullanılan 1.2436 soğuk iş takım çeliği hakkında işletmelere fayda sağlandığı ve literatürdeki bilimsel çalışmalardaki boşluğun doldurulduğu düşünülmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje sonucunda kriyojenik işlemin 1.2436 çeliğinin mikroyapısında yeni karbür çökelmeleri sağladığı ve daha homojen karbür dağılımı sağladığı tespit edilmiştir. Sığ kriyojenik işleme kıyasla derin kriyojenik işlem daha iyi mekanik özellikler sağlamıştır. Benzer şekilde daha uzun bekletme süresi ile daha iyi mekanik özellikler elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları akademik yayına dönüştürülerek dergilerde makale olarak yayınlanmıştır. Bu sayede bu malzeme üzerine çalışma yapan akademisyenler veya kuruluşlar makaleleri inceleyerek gerekli bilgiye sahip olabileceklerdir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  ÖZBEK, N. A., & ÖZBEK, O. (2022). Investigation of the effects of shallow cryogenic treatment on the mechanical and microstructural properties of 1.2436 tool steel. Journal of Materials and Mechatronics: A, 3(2), 151-162. Özbek, N. A. (2023). Effects of Cryogenic Treatment on the Microstructure, Hardness, and Wear Behavior of 1.2436 Steel. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(1), 100-107.

  Tarih: 


  İmza: