T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.01.1082
2  Projenin Adı :   HEDEF TESPİTİNE VE KONUMLANDIRILMASINA YÖNELİK YAPAY ZEKÂ KONTROLLÜ İHA TASARIMI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Yusuf ALTUN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yusufaltun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. MELİH AKTAŞ
 Diğer OĞUZHAN YANIK
 Diğer SEMİH ÇETİNKAYA
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.09.2021
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   98.121,34
13  Toplam Harcama :   98.046,77
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOKTUR
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOKTUR
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada 8 motorlu (oktocopter) insansız hava aracı (İHA) tasarlanarak hedef tespiti amacıyla yapay zeka algoritmaları uygulanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  8 motorlu (oktocopter) insansız hava aracı (İHA) fiziki olarak tasarlanmış ve hedef tespiti yaparak uçuşları gerçekleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  8 motorlu (oktocopter) insansız hava aracı (İHA) donanımsal ve yazılımsal olarak uygulaması yapılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Üzerinde Çalışılmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: