T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.01.01.1043
2  Projenin Adı :   Bitkisel Krem Eldesinde Lesitinin Emülgatör Olarak Kullanımı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Beste KARADENİZ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   bestekaradeniz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. HAYDAR GÖKSU
 Öğr. Gör. GÜLŞAH AYDIN
 Öğr. Gör. TUĞBA TÜRKEN AKÇAY
 Öğr. Gör. NESLİHAN ŞİRİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.657,52
13  Toplam Harcama :   16.214,31
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje Bütçesinin karşılanması.
16  Projenin Amacı:  Bu projemizde Ayçiçek yağından doğal bir emülgatör olan lesitinin elde edilmesi ve lesitin bakımından zengin ekstre ve/veya sabit yağlar kullanılarak sarı kantaron özlü bitkisel kremlerde yeni formülasyonlar geliştirilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Projemiz ihtisaslaşma sürecinde üretilen bitkiler ve emülgatör olarak kullanılan lesitinle birlikte ekonomik değeri yüksek olan doğal bitkisel krem formülasyonun geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Düzce bölgesinde yetiştirilen bitkiler ve Ayçiçek ham yağı evsel atığından elde edilen lesitin katma değerli ürüne çevrilmiş ve pazarda talep oranı arttırılmasına katkı sağlanmıştır. Bu durumda söz konusu ürünlerin yetiştiriciliğini yapan bölge halkının kalkınmasına büyük katkı sağlanarak ihtisaslaşma projesi amacına ulaştırılmış olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projemiz sonucunda elde edilen verilerden faydalanarak oluşturduğumuz yayın yazım çalışmamız devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: