T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.06.940
2  Projenin Adı :   Azometin içeren Polistriren/Silika Kompozit Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Dilek NARTOP
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   dileknartop@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Çiğdem KAZAK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.863,21
13  Toplam Harcama :   9.306,66
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi BAP-2019.07.06.940 desteği ile Yüksek Lisans çalışması tamamlanmıitır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi BAP-2019.07.06.940 Başlangıç Ödeneği: 9.863,21 TL Harcanan: 9.306,66 TL
16  Projenin Amacı:  Polimer silika kompozitler sahip oldukları biyoaktivite, biyouyumluluk gibi özellikleri çeşitli biyomedikal uygulamalarda ve doku mühendisliği gibi çeşitli alanlarda kullanılabilmelerini mümkün kılmaktadır. Yüksek Lisans projesi kapsamında, kimyasal metot ile yeni azometin içeren polistiren/silika kompozitler sentezlemek ve spektral teknikler ile karakterize etmek çalışmamızın amacı olup gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Yüksek Lisans çalışması sonucunda sentezlenen yeni polimer/silika kompozitler ile ilgili alandaki bilgi birikiminin arttırabilmek ve teknolojik uygulamalara sahip yeni malzemeler olarak endüstrisinin çeşitli kullanım alanlarına sunulabilmek.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yüksek Lisans projesi ile, literatüre, mühendislik ve fen bilimi alanlarına yeni bir katkının sağlayabilmek. Çalışma ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde yapılacak sunumlar ve çeşitli dergilerde yayınlanacak yayınlar ile üniversitemiz ve ülkemizin adının duyurulmasına katkıda bulunabilmek
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL POLYSTYRENE-SILICA COMPOSITE INCLUDING AZOMETHINE, NEM 2019

  Tarih: 


  İmza: