T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.01.1106
2  Projenin Adı :   Düzce ve Bolu illerinde İnsanlarda Mikrosporidia’ların Epidemiyolojisi ve Moleküler Filogenetiği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şükrü Öksüz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sukruoksuz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Erol AYAZ
 Öğr. Gör. MÜCAHİT ÇAKMAK
 Arş.Gör.Dr. NAGİHAN MEMİŞ
 Arş.Gör. BETÜL DÖNMEZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2022
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   6
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   89.646,48
13  Toplam Harcama :   79.263,17
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen gaita numunelerinde, mikroskobik (Weber’in Modifiye Trikrom Boyası) ve moleküler yöntemler ile incelenerek karşılaştırmalı olarak mikrosporidia türlerinin epidemiyolojisinin belirlenmesi, filogenetik analizlerle bahsi geçen illerdeki yaygınlığı ve taksonomik durumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır
17  Projenin Çıktıları:  Mikroskobik incelemeler sonucunda pozitiflik oranının Düzce örnekleri için %6,6 (14/212) Bolu örnekleri için %5,8 (11/188) olduğu görülmüştür. Moleküler yöntemlerde PZR analizi yapılırken insanlarda enfeksiyon oluşturan 4 türün (Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis, E.cuniculi ve E. hellem)16S SSU rRNA bölgesini hedef alan primerler kullanılmıştır. PZR analizinin akabinde gerçekleştirilen jel elektroforez sonucunda bant görülen örnek sayısı Düzce için 29 (%13,6), Bolu için 30 (%15,9) olarak değerlendirilmiştir
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuçlarımız bölgemizde daha önce hiç çalışılmayan Microsporidila varlığının ilk defa gösterilmesi açısından önemlidir
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: