T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.03.1125
2  Projenin Adı :   Tübüler DC Lineer Motor Tasarımı ve Denetimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Uğur HASIRCI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ugurhasirci@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. Ziya DEMİRKOL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   24.978,83
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Mevcut değildir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Mevcut değildir.
16  Projenin Amacı:  Bu proje kapsamında yeni bir DC Tübüler Lineer Motor geliştirilmesi ve testlerinin yapılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje kapsamında, rotasyonel motorların bahsedilen dezavantajları göz önünde bulundurularak tamamen yeni ve özgün bir kalıcı mıknatıslı ve tübüler olarak tasarlanan DC lineer motorun analitik analizleri yapılmıştır. Bilgisayar ortamında Maxwel-Ansys yardımıyla motorun manyetik akı yoğunluğu dağılımı vektörel analizleri gerçekleştirilerek kuvvet analizi yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma kapsamında tübüler DC lineer motorun laboratuvar ortamında bir prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen motorun temel avantajı, muadillerine kıyasla daha yüksek kuvvet/akım oranına sahip olması, uzunluk kısıtlamasına sahip olmaması, sürücü ve kontrolör yapısının basit olmasıdır. Proje kapsamında alınan destek ile motorun parçaları temin edilmiş ve fiziksel montajı tamamlanmıştır. Çalışma testleri başarılı bir şekilde yapılmıştır. Motor bir eksende ileri ve geri yönde hareket etmektedir. Bir loadcell ve arduino yardımıyla motorun statik kuvvet analizleri gerçekleştirilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Değerlendirme sürecindedir.

  Tarih: 


  İmza: