# Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Baş.Tarihi Bit.Tarihi
1 2022.06.05.1347 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY Strenx 700 MC İle Hardox 450 Sac Malzemelerinin Lazer Kaynak İle Birleştirilmesinde Mekanik Özelliklerin İncelenmesi 28.09.2022 28.09.2023
2 2018.09.01.894 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN "Bir Hareketli Çekim Aparatı Tasarım Tescili" 12.12.2018 12.12.2020
3 111T490 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr.ERSİN ORHAN 2,2'-Bistiyazol Ve Benzotiyofen Halkaları İçeren Yeni Diariletenlerin Sentezi Ve Fotokromik Floresans Özelliklerinin İncelenmesi 1.11.2011 1.05.2014
4 2019.27.01.1011 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ
Öğr. Gör. Dr. Zeynep TOPCU BİLİR 2. Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programının Çocukların Problem Davranış ve Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 16.09.2019 16.09.2020
5 2022.04.01.1277 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. İdris Şahin 2004-2021 yılları arasında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarında rifampisin ve ikinci jenerasyon antibiyotik direnç genleri araştırılması 6.01.2022 6.01.2023
6 2022.02.01.1340 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr. Mehmet Kıvanç Ak 3 Boyutlu Simülasyon Tekniği ile Oluşturulmuş Kent İçi Araç Sirkülasyon Koridoru Örneğinde Mevsimsel Değişimin Görsel Algıya Etkisi 15.06.2022 15.07.2023
7 2020.04.03.1061 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Yıldız Değirmenci 3. Düzce Üniversitesi Parkinson ve Hareket Hastalıkları Günleri 25.02.2020 25.02.2021
8 2022.04.02.1287 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Fikret Gökhan Göynümer 4K çözünürlüklü görüntüleme sistemi ile konvansiyonel görüntüleme sistemine sahip laparoskopik cihazların jinekolojik cerrahi prosedürlerde etkinliğinin karşılaştırılması:Düzce üniversitesi pilot çalışması 6.01.2022 6.02.2024
9 2018.17.01.802 HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Temel İngilizce
Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Şen 6-9 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN İNGİLİZCE ÇOCUK KAMPINDA İNGİLİZCE EDİNİMLERİ 20.06.2018 20.06.2019
10 2021.02.02.1152 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ Acer Negundo L. ve Acer Pseudoplatanus L. Türlerinde Kuraklık ve UV-B Streslerinin Bazı Anatomik ve Morfolojik Karakterler Üzerine Etkisi 6.01.2021 6.01.2023
11 2017.09.01.630 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Açı Ayarlı Referanslı Ayak Sistemi 20.11.2017 20.11.2019
12 2023.06.02.1387 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr. Nilüfer Ülgüdür Adsorban madde olarak kilin kullanıldığı arsenik adsorpsiyonu prosesine dair optimum parametrelerin belirlenmesi 13.04.2023 13.04.2024
13 2021.06.05.1179 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Turgay KIVAK AISI 329 Paslanmaz Çeliğinin Frezelenmesinde CuO ve Grafit Katkılı Nanoakışkan Yağlayıcıların İşleme Performansı Üzerindeki Etkileri 29.03.2021 29.03.2022
14 2020.22.01.1119 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Doçent Menderes KAM AISI 8620 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Titreşim ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisinin Deneysel İncelenmesi 28.09.2020 28.09.2021
15 2020.06.01.1063 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU Akademik Performans İçin Veri Madenciliği Uygulaması 25.02.2020 25.09.2022
16 2023.05.01.1396 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU Akut Egzersiz Yaptırılan Ratlarda Erkek Arı Larvası Takviyesinin Kas Hasarı Üzerine Etkisinin Araştırılması 6.06.2023 6.06.2024
17 2022.04.02.1364 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi gizem demir şenoğlu Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olan Ratlarda Hiperbarik Oksijen Tedavisi İle Ozon Tedavisinin Karşılaştırılması 7.11.2022 7.11.2023
18 2016.06.05.425 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ethem Toklu ALKALİ ELEKTROLİZDE HİDROJEN VE OKSİJEN ÜRETİMİNİN KÜTLE TRANSFER TEORİSİ İLE İNCELENMESİ 4.04.2016 4.04.2017
19 2017.04.03.617 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi adnan kaya Altmış Beş Yaş ve Üzeri ST Segment Yükselmeli Myokard Enfarktüsü Hastalarının Tedavilerinin Ambulatuvar Tansiyon ve Ritim Monitorizasyonu ile Optimizasyonu 24.10.2017 24.10.2020
20 2020.24.01.1107 GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine Resim ve Konstrüksiyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKINCIOĞLU ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMIN FARKLI ORTAMLARDA VE ISI ŞARTLARINDA AŞINMA ORANININ VE SÜRTÜNME DİRENCİNİN TESPİT EDİLMESİ 13.07.2020 13.08.2022
21 2023.04.03.1424 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aysegül Özyılmaz Alzheimer hastaları ve bakım veren bireylerde ayna nöron ilişkisi 8.09.2023 8.09.2024
22 2019.04.03.1045 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya Amanitin toksisitesinde Amanita phalloides ekstraktının etkilerinin hücre kültüründe araştırılması 24.12.2019 24.12.2020
23 2019.05.03.1024 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Dr. Koray Şarkaya Amino Asit Baskılanmış-Polimerik Kartuşlar ile Amino Asitlerin Seçici Kiral Ayırımlarının İncelenmesi 21.10.2019 21.10.2020
24 2023.06.02.1421 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç Dr. Fatih Aktaş Amycolatopsis sulphurea kaynaklı L-Alanin Dehidrogenaz enziminin reaksiyon mekanizmasının anlaşılması için rasyonel tasarım tekniğinin uygulanması 7.08.2023 7.09.2025
25 2022.04.02.1288 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin ANATOMİSİ DEĞİŞMİŞ HASTALARDA ERCP YAPILIRKEN DUODENOSKOP, GASTROSKOP, KOLONOSKOP KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI 6.01.2022 6.02.2024
26 2023.04.02.1403 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Taha Sezer Antivasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü Tedavisi Alan ve Seröz Makula Dekolmanı eşlik eden Diyabetik Makula Ödemli Hastalarda Optik Koherens Tomografi Anjiografisi(OCT-A) Bulguları 6.06.2023 6.07.2025
27 2021.10.02.1189 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ufuk Güven Araştırmacı Etik Sertifikası Modulü 29.03.2021 29.03.2022
28 2023.14.01.1373 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Demet Erdönmez Aronia melanocarpa L. Bitkisinin Farklı Ekstraktlarının Bazı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antibakteriyel, Antiquorum Sensing ve Antibiyofilm Aktivitesinin Belirlenmesi 13.01.2023 13.01.2025
29 2023.02.01.1427 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr. osman uzun Arsa Değerleri Değişimi Çerçevesinde Kentsel Büyümenin Modellenmesi ve Peyzaj Morfolojisine Etkisinin İrdelenmesi: Kanal İstanbul Örneği 8.09.2023 8.09.2025
30 2010.02.03.049 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Aspir (Carthamus tinctius L.) Saplarından Modifiye Soda ve Kraft Yöntemleri ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma 26.07.2010 26.07.2012
31 2022.06.02.1301 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Fatih Taşpınar ATIK VE ARTIK MATERYALLERDEN PİROLİTİK YAĞ ELDESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ OPTİZASYONU 23.03.2022 23.03.2023
32 2022.04.03.1350 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi GÜLŞAH AKTÜRE Atrial Fibrilayon İle Retinol-Bağlayıcı Protein-4 Ve Secreted Frizzled-Related Protein 5 Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 28.09.2022 28.09.2023
33 2017.05.02.645 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Au/P3HT:PCBM:F4TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotların PCBM Konsantrasyonuna Bağlı Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi 25.12.2017 25.12.2019
34 2021.05.01.1222 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU Bal arısı zehrinin apiterapötik değerini etkileyen üretim faktörlerin belirlenmesi ve standardizasyonu 7.06.2021 7.06.2023
35 2023.11.05.1377 ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN Balkabağı ve Trabzon Hurması ile Fonksiyonel Meyve Barı Üretim Olanaklarının Araştırılması 13.01.2023 13.02.2025
36 2022.02.02.1355 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Böcek Türlerinin Tespit Edilmesi 28.09.2022 28.09.2023
37 2020.02.02.1144 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN FİDANLIKLARINDA ETKİN ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN FARKLI TUZAK TİPLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ 23.11.2020 23.11.2021
38 2018.05.01.727 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ernaz Altundağ Çakır Batman/Beşiri Çemialo Sırtı’nda Arkeobotanik Çalışmalar 13.04.2018 13.04.2019
39 2022.05.03.1365 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Bazı bitki ekstraktları kullanılarak yeşil sentezlenen nanokompozitlerin kimyasal bileşimi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 7.11.2022 7.11.2023
40 2017.01.01.610 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Uzm. Dr. Şeref KARADENİZ Bazı Bor Bileşiklerinin Sitoksisite ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Tespiti 24.10.2017 24.10.2018
41 2018.26.04.880 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Prof. Dr. Haydar Göksu Benzilidenmalononitril Türevlerinin Sentezi İçin Pratik ve Ekonomik Yöntem 14.11.2018 14.11.2020
42 2022.05.02.1305 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Muharrem Gökçen Benzimidazole halkası içeren bileşiklerin sentezi ve boya duyarlı güneş pillerinde kullanılması 23.03.2022 23.03.2023
43 2021.04.01.1227 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi İlker KILIÇCIOĞLU Benzotiyazol Grubu İçeren Kalkon Bileşiklerinin Anti-Mikrobiyal ve Anti-Kanser Etkilerinin İncelenmesi 7.06.2021 7.06.2024
44 2021.06.05.1200 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Suat SARIDEMİR Bir Dizel Motorda Soğutma Suyuna ve Yakıta Nanopartikül İlavesinin Enerji Ekserji Eksergomik ve Performans Analizlerinin Yapılması 29.03.2021 29.04.2022
45 2021.16.01.1163 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Aysel KARACA Biyo-Psiko-Sosyal Durum Analiz Mobil Uygulaması 6.01.2021 6.02.2023
46 2021.04.02.1228 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ABDULLAH BELADA boksörlerde vestibüler fonksiyon bozukluğu 7.06.2021 7.06.2024
47 2023.02.02.1397 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç.Dr. Mehmet Özcan Bolu Aladağ Merasında Farklı Islah Metotlarının Bitki Gelişimi ve Karbon Bağlamaya Etkileri 6.06.2023 6.06.2026
48 2012.02.HD.049 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında kırmızı orman karıncası (formica rfa L.)’nın yuva yoğunluğunun değişimi ve beslenme alışkanlıkları 9.05.2012 9.05.2014
49 2023.04.01.1385 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şükrü Öksüz Borrelia burgdorferi ve Parvovirüs B19 Antikorlarının Fibromiyalji Tanısı Olan Hastalarda Araştırılması 13.04.2023 13.04.2024
50 2023.05.01.1409 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Büyük Akgöl ve Taşkısığı Göllerinde (Sakarya) Ağır Metal Kirliliği ve Balıklar Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Araştırılması 12.07.2023 12.07.2025
51 2020.06.01.1084 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. Resul KARA Büyük Veri Araştırma Altyapısı Oluşturma 25.03.2020 25.04.2022
52 2022.05.05.1317 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Orhan Kılıçarslan Câmi?ü'n-Nezâ'ir?in Eksik Kısımlarındaki Nesîmî?ye Ait Şiirler Üzerine Bazı Tespitler 23.03.2022 23.07.2022
53 2022.11.02.1370 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma Bölümü
Dr. İrem ALTIN CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIĞININ MARMARA BÖLGESİNDE YAYGINLIĞI VE BİYOLOJİK MÜCADELESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 7.11.2022 7.11.2025
54 2021.08.01.1251 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nevin Özer Covid-19’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi 16.08.2021 16.08.2023
55 2022.06.02.1275 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç Dr. Fatih Aktaş Cr (VI) İndirgeme Yapan Arıtma Tesislerinde Nanotanecik Yüklü Aktif Karbon Kullanılarak Cr (VI) Giderim Performansının Arttırılması 6.01.2022 6.01.2023
56 2022.04.01.1354 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şükrü Öksüz Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida albicans suşlarında proteinaz varlığının ve antifungal direnci ile ilişkisinin gösterilmesi, ilişkili direnç genleri ekspresyon seviyelerinin araştırılması 28.09.2022 28.09.2023
57 2022.06.03.1281 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Çift Beslemeli Asenkron Generatör (ÇBAG) Tabanlı Rüzgar Türbinlerinde Meta-Sezgisel Algoritmalar ile Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı Modellemesi. 6.01.2022 6.01.2024
58 2023.05.03.1420 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Çocuk Oyun Materyallerindeki Boyar Maddelerin ve Ağır Metallerin Tayini İçin Yeşil Sentez Destekli Mikroekstraksiyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi 7.08.2023 7.09.2025
59 2021.04.03.1196 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay Çocukluk çağı epilepsilerinde barsak mikrobiyotasının etkisi 29.03.2021 29.03.2022
60 2022.04.03.1293 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay Çocukluk çağı epilepsilerinde nörodejeneratif biyobelirteçlerin belirlenmesi ve moleküler düzeylerin klinik seyri ve EEG ilişkisinin değerlendirilmesi 21.02.2022 21.03.2024
61 2022.08.05.1314 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Prof.Dr. Mehmet Akif Öncü Dağlık Karabağ Savaşı Ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Olay Çalışması (Event Study) 23.03.2022 23.07.2022
62 2023.04.01.1379 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şerif Demir Deneysel Fibromiyalji Sıçan Modelinde Acve Hurmasının Serotonin Düzeylerine Etkisi 13.04.2023 13.04.2024
63 2019.06.03.1038 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Uğur HASIRCI Denim Kumaşlardaki Hataların Teşhisi İçin Yeni ve Özgün Bir Sistemin Geliştirilmesi 20.11.2019 20.12.2021
64 2023.04.02.1375 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. MURAT KAYA DERMATOŞALAZİS OLGULARINDA BLEFAROPLASTİ OPERASYONU İLE EKSTRAKTE EDİLEN GÖZ KAPAĞI CİLT DOKULARININ HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ 13.01.2023 13.01.2024
65 2008.02.03.017
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KORKUT Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus Aucuparia L. )'in Fiziksel, Mekanik,Kimsayal ve Kurutma Özellikleri ,LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste )Üretimine Uygunluğu 9.05.2008 9.11.2009
66 2023.05.01.1423 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU Dişi Ratlarda Arı Sütünün Üreme Sağlığı ve Doğurganlık (Fertilite) Üzerine Etkilerinin Araştırılması 8.09.2023 8.09.2024
67 2018.04.03.679 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez Diyabetik hastalarda Seladin-1 protein düzeylerinin Alzheimer hastalığı ile ilişkisi 1.03.2018 1.03.2019
68 2023.14.02.1383 Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Prof.Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN Doğal kaynaklardan Glutatyon Elde Edilmesi, Saflaştırılması ve Farmasötik Formda Değerlendirilmesi 13.04.2023 13.07.2024
69 2023.14.02.1384 Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Prof.Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN Doğal Kaynaklardan Melatonin Saflaştırılması ve Farmasötik Formda Değerlendirilmesi 13.04.2023 13.07.2024
70 2018.06.03.897 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ DOĞRUDAN TAHRİKLİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE KULLANMAK İÇİN ENİNE AKILI DİSK MAKİNE TASARIMI ve GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 12.12.2018 12.03.2020
71 2022.09.01.1311 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Dosta Doğru: Türkiye ve İran Arasında Kültürel ve Sanatsal Mirası Paylaşma Sergisi 23.03.2022 23.03.2023
72 2020.06.05.1113 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. NURİ ŞEN Dp600 ve DP800 Çeliklerinin Derin Çekme İşleminde Açı ve Sıcaklık Değişimlerinin Şekillendirmeye Etkisinin Araştırılması 28.09.2020 28.09.2021
73 2022.09.06.1331 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Sahne Sanatları Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe Dramaturjiden Kostüm ve Maske Tasarımına Realizasyon Süreçleri 6.06.2022 6.06.2023
74 2022.06.05.1279 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN Düşey Eksenli Rüzgar Türbini Milinin Deneysel ve Sayısal Titreşim Analizi 6.01.2022 6.07.2023
75 2022.04.02.1335 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka Düşük Akımlı ve Yüksek Akımlı Genel Anestezi Uygulamalarında Total Oksidan ve Total Antioksidan Kapasitelerinin Değişiminin Karşılaştırılması 15.06.2022 15.07.2023
76 2022.09.12.1285 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Parlak DÜZCE BIÇAKÇILIĞINI GELİŞTİRME VE TANITMA 6.01.2022 6.01.2023
77 2021.21.09.1164 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
Arıcılık Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Münir Uçak Düzce İli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Biyolojik Çeşitliliğinin SEM Morfolojisi Yöntemi İle Araştırılması 6.01.2021 6.11.2023
78 2019.04.03.984 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Ertuğrul Kaya Düzce İli Yasaklı Madde Analiz Sonuçlarının Güvenilirliğinin Araştırılması 28.06.2019 28.06.2020
79 2021.06.02.1255 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE KONUTLARIN İÇ ORTAMLARINDAN ALINAN TOZ ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT, DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ 1.10.2021 1.10.2023
80 2023.06.02.1395 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE TARIM TOPRAKLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 6.06.2023 6.06.2025
81 2023.04.01.1425 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Yener KURMAN Düzce ilinden toplanan bazı yenilebilir mantar türlerinin, antikanser aktivitelerinin araştırılması 8.09.2023 8.09.2024
82 2022.29.01.1368 ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ormancılık
Öğr. Gör. İsmail Koç Düzce Kent Merkezinde Bazı Ağır Metallerin Havadaki Konsantrasyonlarının Ağaç Yıllık Halkaları Yardımıyla Belirlenmesi 7.11.2022 7.11.2024
83 2020.08.05.1083 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Doç. Dr. Özkan ŞAHİN Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Portföyünün Lisanslama ve Ticarileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi 25.03.2020 25.03.2023
84 2010K120800 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Altyapı Projesi 25.05.2010 25.05.2013
85 2020.10.01.1127 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak Düzce Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenme Stilleri Profilinin Çıkarılması 28.09.2020 28.09.2021
86 2022.11.05.1341 ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi TAYLAN ÇAKMAK Düzce ve Bolu İlleri'nde Çeltik yetiştirilen alanlarda Çeltik beyaz uç nematodu Aphelenchoides besseyi ile bulaşık alanların tespit edilmesi ve tür içi morfolojik ve moleküler farklılıkların filogenetik analiz yöntemi ile ortaya konulması 15.06.2022 15.06.2024
87 111T651 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr.HÜSNÜ GERENGİ Düzce Yöresinde Yoğun Olarak Görülen Deli Balın Korozyon İnhibitörü Olarak Çeşitli Metal Ve Alaşımlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 15.01.2012 15.01.2013
88 2022.05.08.1338 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Prof.Dr. Ali Ertuğrul Düzce'de Göç ve Göçmenler 15.06.2022 15.06.2023
89 2022.13.01.1337 AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK Düzcede Ortadoğu Kökenli Göçmenler 15.06.2022 15.06.2023
90 2021.04.01.1260 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Görkem DÜLGER Düzce-Yığılca Bal Arılarından Elde Edilen Ürünlerin Apiterapötik Etkilerinin İncelenmesi 1.10.2021 1.10.2023
91 2023.14.03.1376 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Miray İlhan Egzama tedavisi için yarı katı formülasyonların üretimi ve karakterizasyonu 13.01.2023 13.01.2024
92 2021.02.02.1269 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ Ekolojik ve farmakolojik değere sahip bazı makrofungusların moleküler analizi ve biyoteknolojik yöntemler ile üretilmesi 1.10.2021 1.11.2023
93 2021.06.05.1188 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN Elektrikli Araçlarda Kullanılan Daimi Mıknatıslı Senkron Motorun Rotor Milinin Titreşim ve Gürültü Analizi 29.03.2021 29.09.2022
94 2019.04.03.922 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Elektronik Sigara Ve Klasik Sigara Kullanımında Akciger Kanser Progresyonu Ve İnflamasyona Bağlı Ağrı Gelişiminde Önemli Moleküllerin Etkilerinin Belirlenmesi 28.02.2019 28.03.2021
95 2021.02.03.1170 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Mesut YALÇIN Emprenye endüstrisinde kullanılan bazı ağır metallerin kum oranı farklı toprak tiplerinden yıkanma miktarlarının tespiti 29.03.2021 29.03.2022
96 2022.06.03.1282 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Enerji Hub Merkezlerinin Yapay Zeka Yöntemleri ile Analizi 6.01.2022 6.01.2024
97 2022.06.03.1349 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ Enerji İletim ve Dağıtım Hatları İçin Akıllı Akım Kaydedici Tasarımı 28.09.2022 28.09.2023
98 2019.04.03.993 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Engerek Otu ( Echium vulgare ) Bitkisinin Sıçanlarda Tiroid Hormonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 29.07.2019 29.07.2020
99 2021.04.01.1193 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hakan Soylu Epilepsi Rat Modeline Kronik Oksimatrin Uygulamasının Apelin/Apelin Reseptörü Proteinleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 29.03.2021 29.03.2022
100 2019.08.06.1016 İŞLETME FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Remzi Başar E-POSTA YOLUYLA YAPILAN OLTALAMA (PHISHING) SALDIRISINA KULLANICI TEPKİSİNİN ANALİZİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ 16.09.2019 16.12.2019
101 2021.04.02.1199 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka Erişkin sağlıklı gönüllülerde boyun hiperekstansiyonunun boyun kan akımı, serebral oksimetre değerleri ve bilişsel fonksiyonlar üzerine etkileri 29.03.2021 29.11.2022
102 2020.04.02.1142 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan ERKEK ARI LARVA EKSTRESİNİN KIRIK İYİLEŞMESİNE ETKİSİ 23.11.2020 23.11.2021
103 2019.04.02.969 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan Erkek Arı Larva Homojenatının Yara İyileşmesindeki Sonuçları: Deneysel Çalışma(The Results of Drone Brood Homogenate in Wound Healing: An Experimental Study) 28.06.2019 28.06.2020
104 2018.05.02.721 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN F4-TCNQ Katkılamasının Au/PCDTBT:F4-TCNQ/n-Si Heteroeklem Diyotun Elektriksel ve Optiksel Karakteristiklerine Etkisi 13.04.2018 13.04.2019
105 2023.05.03.1399 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Dilek NARTOP Farklı Heterohalkalı Tiyosemikarbazonların Sentezi ve Bazı Hastalık Etkeni Patojenlere Karşı Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması 6.06.2023 6.06.2024
106 2017.05.02.525 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) Schottky Bariyer Diyot (SBD) Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi 20.02.2017 20.02.2018
107 2022.02.02.1367 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM Farklı Şiddette Aralanan Doğu Kayını Meşcereleri ile Bitişiğindeki Meşelik ve Çayırlık Alanlarda Toprak Solunumunun Belirlenmesi 7.11.2022 7.11.2023
108 2023.04.02.1417 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Zekeriya Okan KARADUMAN Femur fraktürü Oluşturulan Ratlarda “Feniramidol” ve “Diklofenak " Tedavisinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 7.08.2023 7.08.2024
109 2023.11.01.1374 ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Hülya TORUN Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Sisteinin Arsenik ve Krom Toksisitesine Karşı Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması 13.01.2023 13.01.2025
110 2017.04.02.594 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aşkı Ellibeş Kaya Fetal adrenal bez hacmi ölçümünün spontan preterm doğumu öngörmedeki etkinliği 14.08.2017 14.08.2020
111 2022.01.01.1359 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Öğr. Gör. Faik Ceylan Fındık atıkları ile taze sığır ve tavuk gübresi karışımlarının kompost gübreye dönüştürülerek sebze yetiştiriciliğinde kullanılabilme olanaklarının araştırılması 28.09.2022 28.09.2023
112 2018.05.03.784 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK KABUKLARINDAN BOYA ELDESİ 20.06.2018 20.06.2020
113 2017.05.03.627 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK SERT KABUĞUNDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 20.11.2017 20.11.2019
114 2017.05.03.629 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK YAPRAKLARINDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 20.11.2017 20.11.2019
115 2017.05.03.628 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK YEŞİL KABUĞUNDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 20.11.2017 20.11.2019
116 2019.02.03.998 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Mesut YALÇIN Fındık zurufu atıklarında Pleurotus ostreatus (kayın/kavak/istiridye mantarı) yetiştirilmesi 29.07.2019 29.07.2020
117 2018.20.04.818 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN FINDIKLI YENİ SÜT ÜRÜNLERİ 20.06.2018 20.06.2020
118 2022.06.03.1291 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Emre Çelik Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücülerinde Komütasyon Moment Salınımının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Topoloji 21.02.2022 21.02.2025
119 2019.04.03.1042 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Fibromiyalji Tedavisinde EMDR’nin (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Etkinliği; Randomize Kontrollü Bir Çalışma 24.12.2019 24.12.2020
120 2023.02.02.1388 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN ForSim: Forest visualization and management simulation 13.04.2023 13.05.2023
121 2023.05.03.1406 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Franz Difüzyon Hücresi Kullanılarak Transdermal Sistemden Tiyokolşikosidin Permeasyonu ve HPLC ile Analizi 12.07.2023 12.07.2024
122 2022.06.05.1289 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi FİKRET POLAT Fusel Oil ve Nanoparçacık Katkılı Biyodizelin Yanma, Emisyon ve Performans Analizinin Deneysel İncelenmesi 21.02.2022 21.02.2023
123 2021.06.05.1238 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Ali Etem Gürel Fuzel Yağı-Dizel Yakıt Karışımlarının Yanma Karakteristiğine ve Emisyonlara Olan Etkileri 16.08.2021 16.08.2022
124 2023.06.01.1410 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Ali Çalhan Gelecek Nesil Haberleşme Sistemlerinde Yapay Zeka Tabanlı Modülasyon Tanımlama Yöntemi Geliştirilmesi 12.07.2023 12.01.2025
125 2022.04.02.1284 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Güven KILIÇ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tekniklerini Kullanmış ve Kullanmamış Lomber Disk Hernisi Hastalarında Retrospektif Olarak Kondromodulin, MMP3 ve VEGF Ekspresyon Paternlerinin Araştırılması 6.01.2022 6.01.2023
126 2022.10.01.1322 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak Gelişimi İzleme, Tanıma ve Değerlendirme Biriminin Kurulması 23.03.2022 23.04.2024
127 2021.16.01.1270 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Demiray GELİŞMİŞ SİMÜLASYON EĞİTİMİNİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN STOMA BAKIMI BİLGİ VE BECERİLERİNE ETKİSİ 1.10.2021 1.10.2024
128 2022.04.02.1363 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. yavuz demiraran Genel Anestezi Altında Total Abdominal Histerektomi Yapılan Hastalarda Hemodinamik Parametreler Ve Kardiyak Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi 7.11.2022 7.03.2024
129 2022.04.02.1362 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. yavuz demiraran Genel Anestezi Altında Yapılan Rinoplasti Operasyonlarında Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi 7.11.2022 7.03.2024
130 2021.04.02.1261 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Engin YURTÇU Gestasyonel Diabetes Mellitus Olan ve Olmayan Gebe Gruplarında Obezite Varlığına Göre GLP-1, GLP-2 ve GIP Düzeylerinin Değerlendirilmesi 1.10.2021 1.10.2022
131 2021.05.01.1162 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU Glioblastoma Tedavisinde Arı Zehrinin Antitumoral Etkisinin Moleküler Mekanizması 6.01.2021 6.01.2023
132 2023.05.03.1378 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç. Dr. MECİT AKSU Gliserin Borat Esterlerin Sentezi ve Korozyon İnhibitör Özelliklerinin Araştırılması 13.04.2023 13.04.2024
133 2018.11.05.746 ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN Glutensiz Kepekli Pirinç Kuskusu 13.04.2018 13.04.2020
134 2021.06.01.1204 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Görünür Işık haberleşmesinde OFDM yöntemi kullanılarak vücut verilerinin iletimi 7.06.2021 7.06.2022
135 2017.09.01.632 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Güç Aktarma Aparatı 20.11.2017 20.11.2019
136 2020.7.01.1089 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU GÜÇLENDİRİLMİŞ TABAKALI AHŞAP KOMPOZİT LEVHA ÜRETİMİ OPTİMUM PARAMETRELERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 8.05.2020 8.05.2022
137 2022.04.03.1286 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Cem Özde Hastane İçi Ekokardiyografi Kullanımının Yaygınlaştırılması 6.01.2022 6.02.2024
138 2023.04.03.1381 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Peri Meram ARBAK HAVA KİRLİLİĞİNİN BRONŞ LAVAJI HÜCRE ANALİZİ VE 1-HİDROKSİPİREN DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ 13.04.2023 13.04.2024
139 2022.14.01.1330 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Ceyhan Hacıoğlu HCT-116 ve HT-29 Kolon Hücre Hattında Kuersetinin Hücre Ölüm Yolakları Üzerine Etkisinin İncelenmesi 6.06.2022 6.06.2023
140 2023.04.03.1372 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında serum Sklerostin ve FGF23 seviyesinin kemik mineral dansitometri ölçümleri ve osteoporoz arasındaki ilişki 13.01.2023 13.01.2024
141 2023.04.01.1428 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. DENİZ ŞENOL Hemşirelerde İlaç Ampulü Kırmanın İşaret ve Baş Parmak Morfometrisinde Meydana Getirdiği Değişimlerin İncelenmesi 8.09.2023 8.09.2024
142 2022.04.02.1333 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Eray Kurnaz Hepatobiliyer cerrahi ve transplantasyon cerrahisi sonuçlarımız ve yeni nesil teknolojik cihazların etkileri 6.06.2022 6.07.2024
143 2022.06.05.1276 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Suat SARIDEMİR Hidrojen-Dizel çift yakıtı ile çalışan bir dizel motorda soğutma suyuna nanopartikül ilavesinin performans üzerindeki etkileri 6.01.2022 6.01.2023
144 2019.04.02.971 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ÜRETRAL HASAR SONRASI OLUŞAN ÜRETRAL DARLIK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ:DENEYSEL ÇALIŞMA 28.06.2019 28.06.2021
145 2022.05.11.1332 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Belgin Üstün Güllü Huşu Duygusunun Ahlaki Temellere Dayalı Kararlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 6.06.2022 6.06.2024
146 2023.02.01.1380 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr. Engin EROĞLU Ilıman İklim Koşullarında Park ve Bahçelerde Kullanılan Çim Türlerinin Kuraklık Stresi Altında İncelenmesi 13.04.2023 13.04.2024
147 2020.04.01.1129 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şerif Demir İdiyopatik ve kriptojenik epilepsi hastalarında toksoplazmozisin epigenetik regülasyon üzerine etkilerinin araştırılması 28.09.2020 28.09.2021
148 2021.02.02.1239 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN İklim Değişikliğinin İstanbul'daki Park ve Bahçe Bitkilerine Etkisi 16.08.2021 16.08.2023
149 2019.04.02.1040 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi YUSUF ŞENOĞLU İn vitro Holmiyum yttrium-aluminum-Garnet (YAG) lazer litotripsi yöntemiyle tozlama ve parçalama tekniklerinin etkinlik ve ortaya çıkan ısı açısından karşılaştırılması 20.11.2019 20.12.2021
150 2021.04.01.1195 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN İnaktif COVID-19 Aşılaması Sonrası Sağlık Çalışanlarında Antikor Düzeylerinin Bir Yıllık Takibi 29.03.2021 29.03.2022
151 2020.04.01.1117 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Kayıhan Karaçor İNFERTİLİTE ÖN TANISI ALMIŞ NORMOPERMİK KİŞİLERDE SPERM İZUMO-1 PROTEİNİN GÖSTERİLMESİ 28.09.2020 28.09.2021
152 2018.06.01.683 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Pakize Erdoğmuş İnsansız Hava Aracı ile Düzce İlinin Deprem Sonrası Haritasının Çıkartılarak Acil Durum Planlarının Oluşturulması 1.03.2018 1.03.2019
153 2021.06.03.1210 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ İnsansız Hava Aracı İle Nesnelerin Tespiti ve Sınıflandırılması 7.06.2021 7.06.2022
154 2020.04.02.1105 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Sinem Kantarcıoğlu Coşkun İnvaziv mesane kanserlerinde TERT promoter mutasyon sıklığının ve HER-2 amplifikasyonunun araştırılması 13.07.2020 13.08.2022
155 2023.04.01.1394 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK İzoproterenol ile indüklenen miyokard enfarktüsü modelinde Momordica charantia'nın biyomoleküler oksidasyon, inflamasyon ve histopatolojik değişiklikler üzerindeki koruyucu etkisi 6.06.2023 6.06.2024
156 2020.02.01.1069 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr. Özgür Yerli Karasu Kent Merkezinin Çevresel Gürültü Düzeyinin Saptanması 25.02.2020 25.05.2020
157 2021.06.05.1191 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. İlyas UYGUR Karbon Elyaf Takivyeli Kompozitlere (CFRP) Grafen Katkısının Mekanik ve Termal Özelliklerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi 29.03.2021 29.03.2022
158 2020.06.05.1123 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. İlyas UYGUR Karbon Elyaf Takviyeli Alüminyum Plakalara(CARALL) Grafen Katkısının Mekanik Özelliklere Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi 28.09.2020 28.09.2021
159 1346.STZ.2012-1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr.Serkan SUBAŞI Karma lif ve pzolanların kullanıldığı yüksek performanslı nano beton üretimi 15.12.2012 15.12.2014
160 2022.04.02.1326 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka Katarakt Operasyonlarında Cerrahi Örtü Altında Ölçülen End Tidal Karbondioksit ve Serebral Oksimetre Değerlerinin COVID-19 Enfeksiyonu Geçirmiş ve Geçirmemiş Hastalarda Karşılaştırılması 6.06.2022 6.12.2023
161 2021.05.02.1245 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Ahmet DEMİR Katkılı ZnO İnce Filmlerin Püskürtülerek Kaplama Tekniği ile Üretilmesi ve Perovskit Güneş Hücrelerinde Kullanılması 16.08.2021 16.08.2022
162 110O558 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr.MEHMET AKGÜL Kavak Odunundan Kağıt Hamuru Üretiminde Ön Muamele İşlemlerinin Soda, Kraft Ve Modifikasyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 1.05.2011 1.05.2013
163 2023.02.02.1414 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç.Dr Hayati Zengin Kayın Meşcerelerinde Tek Ağaç Hacminin Lidar Verileri İle Belirlenmesi Olanaklarının Araştırılması 12.07.2023 12.08.2025
164 2023.05.06.1411 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Emel COŞKUN Kentli Orta Yaşlı Bireylerin Doğa Yürüyüşleri Gruplarına Katılma Motivasyonunun Araştırılması 12.07.2023 12.07.2024
165 2016.06.06.402 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ethem Toklu Kentsel Katı Atıkların İnce Tanecik Boyutuna Parçalanmasının Deneysel İncelenmesi 22.02.2016 22.10.2016
166 2021.02.01.1211 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr. Engin EROĞLU Kentsel Peyzajlardaki Bitki Yetişme Ortamı Özelliklerinin Ekosistem Hizmetleri Yönünden İncelenmesi: Düzce Kent Örneği 7.06.2021 7.06.2022
167 2021.02.03.1159 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Mesut YALÇIN Kesim zamanı, depolama koşulları ve depoda bekleme sürelerinin odunların bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri üzerine etkileri 6.01.2021 6.10.2023
168 2023.04.01.1393 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK Kısa, Orta, Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Büyüme Hormonu, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1, İnsulin ve Hormona Duyarlı Lipaz Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması 6.06.2023 6.06.2024
169 2023.04.03.1405 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi salih tokmak Koledok ve pankreatik kanal malignitelerinin kolanjioskopi ile teşhis ve tedavisi 6.06.2023 6.07.2025
170 2018.09.10.690 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Emrah Erkanı Konuralp Belgeseli 1.03.2018 1.03.2021
171 2019.07.04.1046 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Fuat KARA Kriyojenik İşlem Parametrelerinin Sleipner Soğuk İş Takım Çeliğinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 24.12.2019 24.12.2020
172 2021.04.03.1247 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA ERİTROFERON , HEPSİDİN DÜZEYLERİ VE DEMİR PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 16.08.2021 16.08.2022
173 2018.04.01.896 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hakan Soylu Kronik Epilepsi Rat Modeline Oksimatrin Uygulamasının Oksidatif Stres ve Oksidatif Strese Bağlı Nöbetlerden Kaynaklı Nöronal Hasar Üzerine Etkisinin Araştırılması 12.12.2018 12.12.2021
174 2022.14.01.1360 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ÜZEYİR DOĞAN Kültürü Yapılan Şerbetçi Otu’nun Ekstraksiyonu, Farmakope Analizi ve Mineral İçeriğinin Araştırılarak Gıda Desteği Olma Potansiyelinin İncelenmesi 28.09.2022 28.09.2023
175 2020.02.01.1120 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr. Engin EROĞLU Küresel İklim Değişikliği Kapsamında Kentsel Ekosistemlerin Floristik Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik Kapasitelerinin Ekosistem Düzenleme Hizmetlerine Etkisi: Düzce Kenti Örneği 28.09.2020 28.09.2021
176 2020.04.01.1122 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şerif Demir Lactobacillus rhamnosus uygulamasının sıçanlarda penisilin ile oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkilerinin değerlendirilmesi 28.09.2020 28.09.2021
177 2021.07.01.1149 ORMAN FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Hüseyin Pelit LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SİLİKA VE GRAFEN NANOPARTİKÜLLERİN ETKİLERİ 6.01.2021 6.01.2022
178 2022.06.08.1334 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Prof.Dr. Serkan SUBAŞI LİF TAKVİYELİ BETONLARDA FARKLI AGREGA VE NANOMATERYALLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 15.06.2022 15.06.2023
179 2023.06.05.1382 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hüsnü Gerengi MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ YAPAY VÜCUT SIVISINDAKİ KOROZYON MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI 13.04.2023 13.04.2024
180 2022.08.01.1313 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar Mesleki Eğitime Yenilikçi Ve Bütüncül Bir Bakış Açısı: “İstihdam Meleği Projesi” 8.04.2022 8.08.2022
181 2023.05.08.1413 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Dr. Emine Şahin MEŞRUTİYET’İN SİMGELERİNDEN 10 TEMMUZ BAYRAMI KUTLAMALARI: BAĞDAT’TA AŞİRET ALAYLARI (1912) 12.07.2023 12.12.2023
182 2022.06.03.1278 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Musa ÇADIRCI Metabolit Tespiti için Kuantum Nokta Tabanlı Floresan Sensör Geliştirilmesi 6.01.2022 6.07.2023
183 2023.06.05.1426 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Dr. Adil Gültekin Mikrodalga Kürü ile Üretilen Lifli Geopolimer Kompozitlerin Dayanım ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi 8.09.2023 8.09.2024
184 2022.06.05.1308 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN Mil Kaplama Kalınlığının Otomotiv Turboşarjının Dinamik Davranışlarına Etkisinin Araştırılması 23.03.2022 23.03.2023
185 2022.18.03.1318 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yöneticiliği Bölümü
Prof.Dr. Selahattin Akpınar Milli Teakwondocuların Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişikenlere Göre İncelenmesi 23.03.2022 23.07.2022
186 2021.06.01.1268 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr.Üyesi Enver Küçükkülahlı Mobil Yazılım Testi İçin Deneysel Ortam Geliştirme 1.10.2021 1.11.2023
187 2021.05.06.1151 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Metin KILIÇ Mülteciliğin ve Yerliliğin “Ortaklık” Mekanları: Tanımlar, (Karşı) Söylemler, Karşılaşmalar 6.01.2021 6.12.2022
188 2021.06.05.1216 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Fuat KARA Nano Partiküllü Minimum Miktarda Yağlama Yönteminin CW511L Alaşımının Sürdürülebilir İmalatına Etkisi 7.06.2021 7.06.2022
189 2021.06.05.1244 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL Nanopartikül İlavesinin Epoksi Esaslı Kompozit Malzemelerde Kürlenme Davranışlarına Etkisinin Mekanik ve Reolojik Olarak İncelenmesi 16.08.2021 16.08.2022
190 2020.04.02.1147 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye YORULMAZ Near İnfrared Spektroskopi İle Değerlendirilen İnsan İskelet Kasındaki Uzamış İskemi Süresinin Postoperatif Analjezi Gereksinimi Üzerine Etkisi 23.11.2020 23.12.2022
191 2023.04.02.1418 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye YORULMAZ Normal tiroid fonksiyonlu ve tiroid fonksiyon bozukluğu tanılı hastalarda monitörizasyon eşliğinde genel anestezi ihtiyacının gözlemlenmesi 7.08.2023 7.08.2024
192 2020.04.01.1116 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hakan Soylu Normospermik İnfertil Erkeklerde Sperm Tssk6 Proteinin Araştırılması 28.09.2020 28.09.2021
193 2023.14.03.1404 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Miray İlhan Nörobilişsel aktiviteleri artırıcı ve düzenleyici yumuşak jel tabletlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve nöronal hücreler üzerindeki etkilerinin in vitro araştırılması 6.06.2023 6.06.2026
194 2023.04.03.1371 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA OBSTRUKTİF UYKU APNESİ TANISI KONAN HASTALARDA SÜREKLİ POZİTİF HAVAYOLU BASINCI (CPAP) TEDAVİSİNİN SERUM KASPAZ-3 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 13.01.2023 13.01.2024
195 2017.09.01.633 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Online Paylaşım Platformu 20.11.2017 20.11.2019
196 2020.07.03.1067 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Optimal Power Flow Using Manta Ray Foraging Optimization 25.02.2020 25.05.2020
197 2022.02.02.1351 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN ORMANLARDAKİ BÖCEK ZARARLARININ UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE YAPAY ZEKÂ TABANLI TESPİTİ 28.09.2022 28.09.2024
198 2022.04.03.1283 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi BÜŞRA ÖZ Otizm Spektrum Bozuklukları ve Bağırsak Mikrobiota Arasındaki İlişki 6.01.2022 6.01.2023
199 2020.06.01.1060 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Doç. Dr. Yusuf ALTUN OTONOM ARAÇLARDA DERİN PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME İLE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 25.02.2020 25.02.2022
200 2022.14.02.1357 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi bahadır bülbül Ön İlaç Stratejisi ile Resveratrol Biyoyararlanımının Geliştirilmesi 28.09.2022 28.09.2023
201 2022.10.04.1312 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Akemoğlu Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi 23.03.2022 23.03.2023
202 2022.13.03.1316 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat
Prof.Dr. Ayfer Gedikli Pandemi Sonrası Dönemde Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Analiz 23.03.2022 23.07.2022
203 2020.04.02.1130 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu Pediatrik cerrahide sık karşılaşılan inguinoskrotal hastalıkların doku örneklerinde Androjen reseptör geninin yeni nesil dizi analizi ile taranması 28.09.2020 28.09.2021
204 2022.06.05.1348 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY Perform 700 İle Strenx 700 MC Sac Malzemelerin Lazer Kaynak İle Birleştirilmesinde Mekanik Özelliklerin İncelenmesi 28.09.2022 28.09.2023
205 2022.14.02.1358 ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Didem Oral PFOA Maruziyetinde Resrevatrolün Oksidatif Stres Üzerindeki Olası Koruyucu Etkilerinin HepG-2 Hücrelerinde Araştırılması 28.09.2022 28.09.2023
206 2019.07.05.985 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Dr. Emrah Yılmaz Pirinç Kabuğu Katkılı ve Poliüretan Dolgulu Kompozit Panel 28.06.2019 28.06.2022
207 2017.05.01.638 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Pişirilmeye Hazır Tava kapağı Üzerine Dizilmiş Dondurulmuş Balık 20.11.2017 20.11.2018
208 2018.04.02.686 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Alper BAŞBUĞ Plasental mikrobiyomda TLR2, TLR4, TLR7 gen ekspresyon düzeylerinin gebelik hastalıkları ve fetal sonuçlarla ilişkisi 1.03.2018 1.03.2020
209 2017.06.01.573 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Sinan TOKLU PLC VE SENSÖR KULLANARAK ÜRETİLEN PARÇALARIN KALİTE ARTIŞINI VE TAKİBİNİ UZAKTAN SAĞLAMAK 16.05.2017 16.05.2018
210 2020.22.01.1088 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Doçent Menderes KAM Polimer Kompozit Filament İmalatı ve FDM Metodu ile Elde Edilen Ürünlerin Mekanik ve Termal Özelliklerinin Deneysel Analizi 8.05.2020 8.05.2021
211 2023.04.02.1402 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi gizem demir şenoğlu Preoperatif Havayolu Değerlendirme testleri ve ölçümleri karar destek programları aracılığı ile zor havayolunu belirlemede yardımcı olabilir mi? 6.06.2023 6.07.2025
212 2022.20.04.1274 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN PROBİYOTİK DONDURMA ELDESİ VE İÇERİK ANALİZİ 6.01.2022 6.01.2023
213 111S218 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr.KÜRŞAT OĞUZ YAYKAŞLI Proinflamatuar Adipokinlerin Romatoidartritte Rol Alan Agrekanaz Enzimlerinin İfade Düzeyine Etkisi 15.12.2011 15.12.2013
214 2020.07.04.1133 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Suat SARIDEMİR PROLİTİK YAKIT VE ALKOL KATKILARININ DİZEL BİR MOTORDA YANMAYA VE EMİSYONLARA OLAN ETKİLERİ 23.11.2020 23.11.2021
215 2023.01.01.1415 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Ögr.Gör. Dr. Tuna Demirci Prostat Spesifik Antijen Tespiti için Fındık Dış Kabuğundan Nanopartikül Sentezi ve İmmünokromotografik Kit Tasarımı 12.07.2023 12.08.2025
216 2018.10.02.685 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Bölümü
Doç.Dr. Hasan Kağan Keskin Prozodik Okuma ve Göz hareketleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1.03.2018 1.03.2019
217 2023.05.04.1401 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Hüseyin BUDAK Psi-Hilfer Kesirli İntegralleri İçin Simpson Tipli Eşitsizlikler 6.06.2023 6.10.2023
218 2019.09.08.1013 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Prof.Dr. Kazım Özkan ERTÜRK Radyo Düet Tanıtım Günleri ve Radyo Buluşmaları 16.09.2019 16.09.2020
219 2022.09.08.1321 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Prof.Dr. Kazım Özkan ERTÜRK “Radyo Televizyon ve Sinema Öğrencilerinin Televizyon Uygulaması Öncesi Durum Tespiti ve Uygulama Sonrası Gelişimlerinin Değerlendirilmesi" 23.03.2022 23.04.2024
220 2023.04.03.1419 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Pınar YILDIZ Ratlarda Bleomisin ile Oluşturulmuş Fibrosis Modeline Karbonmonoksit gazının ve Erdosteinin Etkisi 7.08.2023 7.08.2024
221 2021.05.03.1257 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sema ALLI Ricinoleik Asit Temelli Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 1.10.2021 1.10.2022
222 2023.04.03.1389 Tıp Fakultesi
FTR
Dr.Öğr. Üyesi TUBA ERDEM SULTANOGLU Romatolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Tuzak Nöropatilerinin Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi 13.04.2023 13.05.2025
223 2022.02.02.1352 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN RÜZGAR DEVRİĞİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE TESPİTİ VE MODELLENMESİ 28.09.2022 28.09.2024
224 2022.11.01.1320 ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Hülya TORUN Salisilik Asidin Kuraklık Stresi ve Kadmiyum Toksisitesi altındaki Yalankoz (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach) Bitkisinde Reaktif Oksijen Türleri Sinyallemesi ve Antioksidan Savunma Sistemi üzerine Etkilerinin Araştırılması 23.03.2022 23.09.2024
225 2022.04.03.1329 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Pınar YILDIZ Sarkoidoz tanılı hastalarda CCR2 geninin yeni nesil dizi analizi ile taranması 6.06.2022 6.06.2023
226 2020.04.03.1146 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Pınar YILDIZ SARS koronavirüs-2 kaynaklı pulmoner fibrozda epidermal büyüme faktörü (EGF)’nün serum düzeyi ile transforming growth factor-β (TGFβ) 'nın ekspresyon ve serum düzeylerinin belirlenmesi 23.11.2020 23.12.2021
227 2023.04.02.1390 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Engin YURTÇU Serum Adipsin,İrisin ve Osteropontin Düzeyleri ile Polikistik Over Sendromu ve Metabolik Anormalliklerin Arasındaki İlişkisinin Araştırılması 13.04.2023 13.04.2024
228 2023.04.01.1391 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Şerif Demir Sıçanlarda Adölesan Öncesi Dönemde Sigara Kullanımının Cinsiyet Hormon Düzeylerine Etkisi 6.06.2023 6.06.2024
229 2022.04.02.1361 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Güven KILIÇ Sıçanlarda deneysel omurilik hasarında tocilizumab’ın nöral dokudaki iyileşme üzerindeki etkileri 7.11.2022 7.11.2023
230 2023.04.01.1392 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK Sıçanlarda Metformin ve Egzersizin GLP-1 Ve GIP Salgılanması Üzerindeki Etkileri 6.06.2023 6.06.2024
231 2017.07.04.662 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Fuat KARA Sığ ve Derin Kriyojenik İşlemin Sleipner Soğuk İş Takım Çeliğinin Mekanik Özellikleri ve Aşınma Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 25.12.2017 25.12.2020
232 2021.05.02.1236 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Ahmet DEMİR Sıvı Kristal ve Sıvı Kristal İçeren Polimerlerle Organik Alan Etkili Transistör Üretimi ve Karakterizasyonu 16.08.2021 16.08.2022
233 2022.06.05.1296 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi FİKRET POLAT Sıvı Soğutmalı Batarya Termal Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Deneysel İncelenmesi 23.03.2022 23.03.2023
234 2022.04.03.1306 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Adnan Özçetin Sirkadyen genlerinin metilasyonu ile anksiyete arasındaki ilişkinin araştırılması 23.03.2022 23.03.2023
235 2017.04.03.664 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emin Özlü Solar Lentigolu Hastalarda Fraksiyonel 532 nanometre Q-Anahtarlı Nd:YAG Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 25.12.2017 25.01.2019
236 2022.13.01.1315 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Sosyal İnşaacı Perspektiften Türkiye ve Azerbaycan İlişkilerinin Ekonomi Politiği: Bölgesel Güç Çıpası Olasılığı 23.03.2022 23.07.2022
237 2023.11.05.1400 ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN Spirulina (Spirulina platensis) Bazlı Fonksiyonel Afet Gıdası Üretimi 6.06.2023 6.06.2024
238 2022.04.01.1328 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. İdris Şahin Stachys byzantina K. Koch ve Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Bitkilerinin Antikanser ve Antibiyofilm Etkinliklerinin Araştırılması 6.06.2022 6.06.2024
239 2020.22.01.1124 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Doçent Menderes KAM Statik ve dinamik koşullar altında ambar kapak açma kancasının mekanik özelliklerinin analizi 28.09.2020 28.09.2021
240 2022.02.02.1323 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Yılmaz TÜRK Subasar Ormanlarda Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasının Teknik ve Çevresel Yönden İncelenmesi 6.06.2022 6.12.2023
241 2019.06.01.1023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. Resul KARA Suyun Kaldırma Kuvvetinden Faydalanarak Enerji Üretimi 21.10.2019 21.10.2020
242 111O507 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr.BİLAL ÇETİN Şimşirin (Buxus Sempervirens) Çeşitli Tohum Özelliklerinin Araştırılması 1.11.2011 1.05.2013
243 2021.04.03.1246 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi BÜŞRA ÖZ Şizofreni ve Bipolar Bozukluk ile Takipli Ebeveynlerin Çocuklarında Bağlanma ile Kan Oksitosin Düzeyi ve Chaperon Heat Shock Proteinler Arasındaki İlişki 16.08.2021 16.08.2022
244 2021.16.01.1271 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Prof.Dr. Ayla Keçeci TABURCULUĞUN PLANLANMASI VE EĞİTİMİNDE “IDEAL” STANDARTLARIN SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE KAZANDIRILMASI VE ETKİNLİĞİ 1.10.2021 1.11.2023
245 2018.05.03.783 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ TAKSAN MOLEKÜLLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI İÇİN SİLİKA TEMELLİ AFİNİTE KOLONLARININ SENTEZİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI 20.06.2018 20.06.2020
246 2017.09.01.631 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Tansiyon Ayarlama Sistemi 20.11.2017 20.11.2019
247 2022.11.01.1369 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Bekir Çevik TARIMSAL ATIK TOZU TAKVİYELİ BİYOPOLİMER MATRİSLİ (BİYO)-KOMPOZİT MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİĞİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 7.11.2022 7.12.2024
248 2022.02.03.1343 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Cengiz GÜLER Tarımsal Atıklardan Park ve Bahçelere Uygun Barınak ve Kuş Yuvası İmalatı 15.06.2022 15.06.2024
249 2018.09.04.745 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü
Doç.Dr. HAKAN ARSLAN Tarımsal, Endüstriyel Atık Katkılı ve Poliüretan Dolgulu Panel 13.04.2018 13.04.2020
250 2022.10.02.1342 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ Tarihi Konuralp'in Sanatsal Yansıması: Eğitim, Resim, Edebiyat ve Moda ile Güncel Bir Yaklaşım 15.06.2022 15.07.2024
251 2019.07.05.986 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Dr. Emrah Yılmaz Taşyünü Atığı Katkılı ve Poliüretan Dolgulu Panel 28.06.2019 28.06.2022
252 2017.04.02.545 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ERDEM DEĞİRMENCİ TAVŞANLARDA HÜCRESİZ MATRIKS SKAFOLD İLE TEDAVİ EDİLEN OSTEOKONDRAL LEZYONLARDA TRANEKSAMİK ASİDİN İYİLEŞMEYE ETKİSİ 10.04.2017 10.04.2018
253 2022.06.02.1346 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Murat SOLAK Tekstil Atıklarından Elde Edilen Plakaların Mekanik, Termal ve Akustik Davranışlarının İncelenmesi 28.09.2022 28.09.2023
254 2020.06.02.1087 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL Termo Genişletilmiş Grafit ile mikrokirleticilerin Adsorpsiyonu 8.05.2020 8.05.2021
255 2023.10.01.1412 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. MUSTAFA TEKKE The Effect of Parental Attitude Depending on the Developmental Stages of Children 12.07.2023 12.12.2023
256 2018.20.04.782 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN TIBBİ BİTKİ EKSTRELİ FINDIK EZMESİ ÜRETİMİ 20.06.2018 20.06.2020
257 2022.04.03.1309 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi şükriye özde Tip-1 Diyabetes Mellituslu çocuklarda karotis intima media kalınlığı (CIMT) düzeyinin belirlenmesi ve çözünebilir lektin benzeri okside düşük yoğunluklu lipoprotein reseptörü -1(SLOX-1) düzeyi ile ilişkisi 23.03.2022 23.03.2023
258 2022.11.05.1319 ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Ersin DEMİR Tip-2 diyabet oluşturulmuş sıçanların beyin ve kalp dokusunda Sinapik asidin inflamasyon, apoptozis, otofaji ve oksidatif stres üzerindeki etkileri 23.03.2022 23.07.2024
259 2023.26.07.1386 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Prof. Dr. Haydar Göksu Toksik Nitro Benzen Türevlerinin Doğal Mineralli Suyun Etkisiyle Katma Değeri Yüksek Aril Amin Türevlerine İndirgenmesi 13.04.2023 13.04.2024
260 2020.06.03.1125 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Uğur HASIRCI Tübüler DC Lineer Motor Tasarımı ve Denetimi 28.09.2020 28.09.2021
261 2021.02.02.1154 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ Türkiye'deki Kestane (Castanea sativa Mill.) Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliği ve İklim Değişikliğine Karşı Bölgesel Adaptasyonlarının Belirlenmesi 6.01.2021 6.01.2023
262 109Y419 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr.HALDUN MÜDERRİSOĞLU Uludağ Milli Parkı'nda Rekreasyonel Aktivitelerin Bitki Örtü, Ölü-örtü ve Toprak Yapısına Etkilerinin Değerlendirilmesi 15.04.2010 15.04.2013
263 2018.05.05.734 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi sibel bayram ULUSLARARASI TÜRK DİL ÇALIŞTAYI 13.04.2018 13.04.2019
264 2021.04.01.1234 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ersin BEYAZÇİÇEK Uzun, Orta ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Nesfatin-1, Omentin, Adropin, Leptin ve Ghrelin Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 16.08.2021 16.08.2022
265 2019.08.05.948 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel FAİZ ÜNİVERSİTE WEB SİTELERİNDE SUNULAN YABANCI DİL DESTEĞİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 19.04.2019 19.04.2020
266 2021.04.02.1229 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Dursun Baba ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA (ESWL) İLE TEDAVİSİNDE ULTRASONOGRAFİK VE FLOROSKOPİK TAŞ ODAKLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 7.06.2021 7.07.2023
267 2023.04.01.1408 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ersin BEYAZÇİÇEK Viburnum opulus Ekstraktının Sıçanlarda İzoprenalinle Oluşturulmuş Miyokart Enfarktüsü Üzerine Antioksidatif ve Kardiyoprotektif Etkilerinin Araştırılması: Bir Moleküler Değerlendirme 12.07.2023 12.07.2024
268 2021.06.05.1221 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN Yapıştırma bağlantılı panellerin titreşimini sönümlemede akustik kara delik etkisinin deneysel incelenmesi 7.06.2021 7.12.2022
269 2022.02.02.1339 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Yılmaz TÜRK Yarı Kurak Dağlık Alanlarda Orman Yolu Şevlerinde Meydana Gelen Toprak Kayıplarının Uçangöz ile Belirlenmesi 15.06.2022 15.06.2024
270 2018.09.01.895 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN “Yay Basınç Kontrollü Kayar Destek Aparatı” 12.12.2018 12.12.2020
271 109Y327 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr.HALDUN MÜDERRİSOĞLU Yedigöller Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanak Dağılımı Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması 15.04.2011 15.04.2013
272 110T884 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr.ABDULKADİR ALLI Yeni Amfifilik Biyobozunur Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 1.04.2011 1.04.2014
273 2022.05.03.1304 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Ersin ORHAN Yeni Benzimidazol İmin Yapısı Bulunduran Organik Bileşiklerin Sentezi ve Kemosensör Özellikleri 23.03.2022 23.03.2023
274 2023.05.03.1407 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Dilek NARTOP Yeni Heteroaromatik Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi 12.07.2023 12.07.2025
275 2017.06.05.653 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. NURİ ŞEN Yeni nesil yüksek mukavemetli saç malzemelerin şekillendirilmesinde geri esneme davranışının incelenmesi. 25.12.2017 25.12.2018
276 112O253 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr.İDRİS DURUSOY Yerel Düzeyde Orman Yönetiminin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi 15.10.2012 15.10.2015
277 2023.06.05.1422 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Bayram POYRAZ Yeşil Kimya Yöntemiyle Elde Edilen Metal Oksitlerin Harcın Antibakteriyel Özelliklerine Etkisinin Araştırılması 8.09.2023 8.09.2024
278 2023.02.03.1416 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Cengiz GÜLER Yonga Levha Üretiminde Atık Kağıtların Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması 7.08.2023 7.08.2024
279 2020.06.03.1091 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Erdem Elibol Yük Rekombinasyonunu Baskılayarak CdSeTe Kauntum Nokta Duyarlı Güneş Hücresinin Performansını Arttırma 8.05.2020 8.11.2021
280 2022.06.01.1292 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Arafat Şentürk Yüksek İşlem Hacmine Sahip Ağlarda Saldırı Tespiti 21.02.2022 21.03.2024
281 2020.06.05.1112 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. NURİ ŞEN Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Delik Büyütme Oranını Etkileyen Parametrelerin Araştırılması 28.09.2020 28.09.2021
282 2021.06.05.1178 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. NURİ ŞEN Yüksek Mukavemetli Çeliklere Uygulanılan Ilık Şekillendirme Prosesindeki Sıcaklıkların Nihai Ürünün Mekanik Özelliklerine Etkisi 29.03.2021 29.03.2022
283 1285.STZ.2012-1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr.Serkan SUBAŞI Yüksek performanslı çimento bağlayıcılıodun lifli levha üretimi 1.12.2012 1.12.2014
284 2017.05.02.623 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Yüksek Verimli Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilmesi 20.11.2017 20.11.2018
285 2022.09.04.1324 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Benli Yıldız Yükseköğretim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınmanın Yaygınlaştırılması Olarak Yeşil Kampüs Girişimleri: Düzce Üniversitesi Kampüsü Uygulaması 6.06.2022 6.06.2023
286 2020.05.02.1104 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Ahmet DEMİR ZnO İnce Filmlerin Elektrospray Yöntem ile In, Mg, Sn ve Al Katkılı Olarak Üretilmesi, Gaz Sensörü Özelliklerinin İncelenmesi ve Geniş Alanlı Organik Güneş Pillerine Uygulanması 13.07.2020 13.07.2022