T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.05.1057
2  Projenin Adı :   Nano ve mikron boyutlardaki partiküllerin kompozit malzemelerin üretimi ve birleştirilmesine etkilerinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. İlyas UYGUR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ilyasuygur@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Mert Arıcı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.02.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.980,00
13  Toplam Harcama :   12.463,63
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Epoksi bazlı kompozit malzemelerin içerisine parklı derişim ornalarında farklı türde ve farklı boyutlarda seramik esaslı parçacıklar ilave edilmiş ve elde edilen kompozitlerin mekanik özellikleri irdelenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje sayesinde başarılı bir tez sunulmuştur. Tez kapsamında bir makale yazılmış ve basımı için süreç devam etmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje ile daha düşük maliyetli epoksi kullanılarak daha iyi yapıştırma imkanları tespit edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın değerlendirme aşamasındadır

  Tarih: 


  İmza: