T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.03.1372
2  Projenin Adı :   Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında serum Sklerostin ve FGF23 seviyesinin kemik mineral dansitometri ölçümleri ve osteoporoz arasındaki ilişki
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   kursadonec@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Feyza Bircan
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.01.2023
  13.01.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.042,00
13  Toplam Harcama :   14.042,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Kronik böbrek hastalığı nedeniyle hemodiyalize girmekte olan hastalarda kemik mineral bozuklukları sık görülmekte olup güncel moleküllerle bu riski erken teşhis edebilmek.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç olarak çalışmamızda hemodiyalize girmekte olan hastalarımız ile kontrol grubu karşılaştırıldığında hemodiyaliz grubunda hem sklerostin hem de FGF23 düzeyinin yüksek saptandığı ve yine aynı grupta KMD değerleri (negatif değerlerden oluşması nedeniyle) daha düşük, 10 yıllık kırık riskini ön görmede kullandığımız Frax değerleri daha yüksek saptanmıştır. Bu bulgular da; hemodiyaliz hastalarındaki artmış sklerostin ve FGF-23 düzeyinin azalmış kemik matriksi ve artmış rezorpsiyon ve devam eden süreçte osteoporoza yatkınlığı artırdığı ve bize sklerostin ve FGF-23 düzeyinin KMD ve Frax değerleri ile birleştirildiğinde osteoporozu ve kemik mineral hastalığı ve bununla ilişkili kemik patoloji gelişme riskinin öngörülmesine katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan bu proje sonrasında hemodiyaliz hastalarındaki artmış sklerostin ve FGF-23 düzeyinin azalmış kemik matriksi ve artmış rezorpsiyon ve devam eden süreçte osteoporoza yatkınlığı artırdığı ve bize sklerostin ve FGF-23 düzeyinin KMD ve Frax değerleri ile birleştirildiğinde osteoporozu ve kemik mineral hastalığı ve bununla ilişkili kemik patoloji gelişme riskinin öngörülmesine katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın çalışmaları devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: