T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.01.01.1101
2  Projenin Adı :   1,4 Dihidropridinlerin Değerli Metal İçerikli Heterojen Katalizörler ile Sentezinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Ögr.Gör. Dr. Tuna Demirci
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tunademirci@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.745,78
13  Toplam Harcama :   15.735,89
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği olan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği olan kuruluş desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Değerli metal içeren Çevresel atıklardan ilaç etken maddesi sentezi gerçekleştirmek.
17  Projenin Çıktıları:  Proje Sonucu olarak ; 1. Adet SCI Yayın (underriew halinde) 1. Adet Basılmış Uluslararası sempozyumda tam metin halinde sözlü sunum yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje kapsamında çevresel atıklardan içerikleri aydınlatıldıktan sonra yeniden katalizör, absorbant veya değerli ürün olarak çeşitli bilimsel çalışmalarda ve projelerde kullanılması öngörülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1. Multicomponent Reaction in Hantzsch Synthesis with Scrap Automobile Catalyst (SAC) (underriew) 2. ATIK OTOMOBİL KATALİZÖRÜN BİGİNELLİ REAKSİYONU ÜZERİNDE KULLANILMASI -ISPEC 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES

  Tarih: 


  İmza: