T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.05.04.1401
2  Projenin Adı :   Psi-Hilfer Kesirli İntegralleri İçin Simpson Tipli Eşitsizlikler
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Hüseyin BUDAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   huseyinbudak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2023
  6.10.2023
9  Proje Süresi :   4
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.000,00
13  Toplam Harcama :   10.000,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: