T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.02.918
2  Projenin Adı :   Afet Durumları için Drone Destekli Erişim Noktası
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Ali Çalhan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alicalhan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Noyan Tanrıver
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   6.014,46
13  Toplam Harcama :   5.371,36
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Afet durumlarında haraketli bir erişim noktası drone üzerine monte edilerek yükseklik ve hareketlilik sayesinde haberleşme kapsama alanı arttırılabilmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Afet durumları için drone destekli erişim noktası çalışması ile drone’nun bulunduğu ortamdaki sinyal ağları güçlendirilmiştir. Sinyal ağı gücünde mobil cihazlarda 23, bilgisayarlarda ise 2 kat artış yakalanmıştır. Yapılan çalışmada Wi-Fi çoğaltıcı adaptörün drone ile doğru biçimde otonom bir şekilde taşınabilirliği ve sinyal gücünün istenilen bölgelerde güçlendirilebildiği görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan projede drone üzerine monte edilmiş Wi-Fi dağıtıcı ile çeşitli afet durumlarında haberleşme altyapısının yetersiz olduğu yerlerde kapsama alanının arttırılması sağlanabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın, hazırlama aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: