T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.02.1144
2  Projenin Adı :   BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN FİDANLIKLARINDA ETKİN ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN FARKLI TUZAK TİPLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   besiryuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi İSMAİL BAYSAL
 Arş.Gör. NURAY ÖZTÜRK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   10.279,47
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Arazi çalışmaları öncesinde resmi izinlerin temin edilmesinde, çalışmalar sırasında fidanlıklara ulaşımın sağlanmasında ve kazma kürek gibi ekipmanların kullanılmasında destek sağlanması
16  Projenin Amacı:  Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan 7 adet devlet orman fidanlığındaki böcek türlerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda çalışma ile birlikte ­tespit edilen böceklerden zarar yapma potansiyeli yüksek olan türlerin ortaya konulması, Batı Karadeniz Bölgesine giriş yapan egzotik böcek türlerin tespit edilmesi, fidanlıklarda bulunan predatör böcek türlerinin belirlenmesi, tespit edilen türlerin tür çeşitliliği ve tür zenginliğinin çeşitli indeksler kullanılarak hesaplanması, tespit edilen zararlı türlerin fidanlıklardan ormanlık alanlara taşınımını engellemeye yönelik önerilerde bulunulması, Türkiye ve dünya böcek faunası için ilk kayıt niteliği taşıyan türlerin tespiti amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucunda 9 tür Batı Karadeniz Bölgesi için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu türlerden Thanasimus femoralis Türkiye’den ilk defa rapor edilmiş ve Türkiye böcek faunasına kazandırılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma sonucunda tespit edilen böcek türleri ile alakalı yapılmış ulusal ve uluslar arası yayınlar ile bilimsel çalışmalara katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  2023 yılında Düzce University Faculty of Forestry dergisinde "Bostrichoidea Species in Forest Nurseries of the Western Black Sea Region of Türkiye" başlıklı yayınlanmış 1 adet TR DİZİN makale; 2023 yılında Journal of Forest Science dergisinde "First report of Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) (Coleoptera: Cleridae) in forest nursery in the Western Black Sea Region of Türkiye" başlıklı yayınlanmış 1 adet E-SCI makale; 2023 yılında ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX'da sunulmuş "HEMIPTERA SPECIES IN FOREST NURSERIES IN THE WESTERN BLACK SEA REGION OF TÜRKİYE" başlıklı tam metin sözlü bildiri olmak üzere 3 adet bilimsel yayın hazırlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: