T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.08.1166
2  Projenin Adı :   1153 Numaralı Düzce Şeriyye Sicili (Transkripsiyon Ve Değerlendirme)
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Ali Ertuğrul
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   aliertugrul@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Murat KIZILÇAOĞLU
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.06.2022
9  Proje Süresi :   15
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   3.000,00
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Osmanlı kadı sicilleri, sadece mahkemeye intikal etmiş hukuki anlaşmazlıkları ve kriminal hadiseleri değil, davaların içeriğine bağlı olarak dönemin idari, mali, iktisadi, içtimai ve kültürel hayatına dair de birçok bilgiyi içerirler. Birinci el kaynak hüviyeti taşıyan bu siciller, bilhassa ilgili oldukları şehrin tarihini aydınlatmada ve şehir tarihi çalışmalarında büyük katkılar sunarlar. Şehir tarihiyle ilgili kaynakların sınırlı olması da, şeriyye sicillerini dikkate almayı zorunlu hale getirir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında Düzce Şeriyye Mahkemesi tarafından tanzim edilmiş 1885-1908 yıllarına ait 33 adet şeriyye sicili bulunmaktadır. Bu şeriyye sicilleri, akademik çalışmalarda yapılan sınırlı sayıdaki atfın dışında henüz herhangi bir çalışmaya konu olmuş değildir. Bu yönüyle alanında ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmada 1153 numaralı Düzce Şeriyye Sicili ele alınarak Düzce tarihiyle ilgili sınırlı sayıdaki literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  1153 numaralı Düzce Şer‘iyye Sicili, 11 Ocak 1895 ila 23 Mayıs 1895 tarihleri arasını yani takriben 5 aylık bir zaman dilimini içine alır. Toplan 48 yapraktan ibaret olan bu Şeriyye Sicili transkribe edilmiş ve ortaya çıkan veriler ışığında 1895 yılı Düzce’sinin idari, iktisadi, içtimai, demografik ve kültürel hayatına dair tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Öyle görünüyor ki 1895 Düzcesinin kadı naibi veraset, nikah, talak ve nafaka gibi aile hukukuna müteallik meselelerin yanında satış, alacak-verecek, kayıp hayvan, isbat-ı rüşt ve vakfiye konularıyla da ilgilenmek durumunda kalmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yayın haline getirilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: