T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.03.1073
2  Projenin Adı :   RENKLENDİRMEK İÇİN KARBON SİYAHININ KİMYASAL MODİFİKASYONU
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   halilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. SİBEL DİKMEN KÜÇÜK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.985,03
13  Toplam Harcama :   20.323,38
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  proje kapsmaında karbon siyahı modifikasyonu amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  proje kapsmaında karbon siyahı modifikasyonu çeşitli kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  BU projede elde edilen veriler sayesinde ilerideki çalışmalarla karbon siyahına boya molekülleri immobilize edilerek renkli karbon siyahı eldesi sağlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  -

  Tarih: 


  İmza: