T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1215
2  Projenin Adı :   Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Dilek NARTOP
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   dileknartop@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Dilek NARTOP
 Yüksek Lisans Öğrencisi Ahsen Zeynep MACİT
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.668,28
13  Toplam Harcama :   14.485,90
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP tarafından desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Yeni tiyosemikarbazon bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu üzerine yüksek lisans tez çalışması gerçekleştirmek
17  Projenin Çıktıları:  Hedeflenen proje tamamlanarak Yüksek Lisans Tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Proje ekibi konu ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olarak araştırmalarını başarıyla tamamlamış ve potansiyel uygulama alanlarına sahip yeni bileşiklerin sentezlenmiş olması ile literatüre katkı sağlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje ekibi konu ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olarak araştırmalarını başarıyla tamamlamış ve potansiyel uygulama alanlarına sahip yeni bileşiklerin sentezlenmiş olması ile literatüre katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  A. Macit, D. Nartop & E. Hasanoğlu Özkan, “Yeni Tiyosemikarbazon Bileşikleri”, 8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 2022, ss 137-142.

  Tarih: 


  İmza: