T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.26.04.1019
2  Projenin Adı :   Sulu Ortamda Nitroalkan ve Nitroarenlerin Hidrojenasyonunda Homojen Katalizör Olarak BINAP.PdCl2’ün Kullanılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Nursefa Zengin
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.916,13
13  Toplam Harcama :   9.853,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları:  1. BINAP.PdCl2 farklı çözücü sistemlerinde (MeOH, EtOH, H2O, MeOH/H2O vb) bir süre manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırılacak ve üzerine alifatik ve aromatik nitro bileşikleri ilave edilerek manyetik karıştırıcı veya ultrasonik şartlarda reaksiyonlar gerçekleştirildi. Son olarak reaksiyon ortamına NaBH4 ilavesi yapılarak reaksiyon kabı sıkıca kapatılarak reaksiyon devam ettirildi. 2. Reaksiyonlar ince tabaka kromatografisi (İTK) ile takip edilecek gerek duyulursa reaksiyon sonunda oluşan karışım katalizörden ayrıştırılarak 1H-NMR spektrumu alınmıştır. 3. Sentezlenen primer aminler 1H ve 13C NMR yöntemleri ile aydınlatılmıştır. 4. Reaksiyonlar çevre dostu bir çözücü olan su içerisinde ve ultrasonik şartlarda gerçekleştirilerek daha düşük sıcaklıklarda, daha kısa sürelerde ve daha yüksek verimlerde primer amin türevlerinin sentezi sağlanmıştır. 5. Tüm bu çalışmalar neticesinde atık olarak değerlendirilen katalizörler basit bir santrifüj işlemi ile geri kazanılarak reaksiyonlarda tekrar kullanılmış ve tekrar kullanılmaları sonucunda elde edilen verimler belirlenmiştir. Ayrıca reaksiyon çözeltisinin ICP-QES analizi yapılarak çözeltiye geçen metal içeriği ve katalizörün tekrar kullanımına olan katkısı tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  7th International Bau Drug Design Congress'de sözel sunum olarak çalışma sonuçları sunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Çalışma sonucu makale olarak dergiye gönderilmiş. Sonuç beklenmektedir.

  Tarih: 


  İmza: