T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.03.1306
2  Projenin Adı :   Sirkadyen genlerinin metilasyonu ile anksiyete arasındaki ilişkinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Adnan Özçetin
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   adnanozcetin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Erkin Kerim
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.816,64
13  Toplam Harcama :   23.449,64
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, sirkadyen ritimle ilişkili CRY2 ve PER3 genlerinin metilasyon profillerini ve bu profillerin anksiyete ile olan potansiyel ilişkisini araştırmaktır
17  Projenin Çıktıları:  Bulgularımız, CRY2 ve PER3 genlerindeki CpG metilasyon değişikliklerinin, anksiyete benzeri davranışlarda belirgin bir artışla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, sirkadyen ritim bozukluğu ile birlikte kısıtlama stresine maruz kalan hayvanlarda en belirgindir. İlginç bir şekilde, sadece sirkadyen ritim bozukluğuna maruz kalan grupta, anksiyete benzeri davranışlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmemiştir. Bu, sirkadyen ritim bozukluklarının tek başına anksiyete benzeri davranışları tetiklemek için yeterli olmayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca araştırmamız, gen metilasyon seviyelerindeki değişikliklerin, stres ve sirkadyen ritim bozukluklarının sinerjistik etkisiyle oluşabileceğine dair bazı kanıtlar sunmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamızda incelenen CRY2 ve PER3 genlerinin CpG metilasyon düzeylerinin, anksiyete bozukluklarının patofizyolojisi ve tedavisinde potansiyel bir hedef olabileceğini düşündürmektedir
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın çalışmaları devam etmektedir

  Tarih: 


  İmza: