T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1171
2  Projenin Adı :   In Vitro Koşullarında Armillaria Kök Çürüklüğü Funguslarının Biyolojik Kontrolünde Trichoderma Türlerinin Antagonistik Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   besiryuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi MEHTAP BAYIR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.010,00
13  Toplam Harcama :   8.896,69
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği Yapılan Kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği Yapılan Kuruluş Desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada, Trichoderma türlerinin, Armillaria’ nın biyolojik kontrolündeki antagonistik etkileri araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Laboratuvar çalışmaları sonucunda Trichoderma türlerinin kolonizasyonu ile birlikte Armillaria ve Desarmillaria funguslarının gelişimlerinin sonlandığı görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Armillaria ve Desarmillaria funguslarının mücadelesinde Trichoderma türlerinin kullanımı ile olumlu sonuçlar alınabileceği gözlemlenmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanında taranan Kastamonu University Journal of Foresty Faculty dergisinde "Antagonistic Effects of Trichoderma Species in Biocontrol of Armillaria Root Rot Disease In Vitro Conditions" başlıklı kabul edilmiş ve yayın sürecinde olan 1 adet yayın bulunmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: