T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.05.1258
2  Projenin Adı :   DP ve Paslanmaz Çeliklerin Farklı Akım Türlerinde Nokta MİG/MAG Kaynağının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serkanapay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi MUSTAFA BAL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.986,48
13  Toplam Harcama :   12.812,66
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  2 mm kalınlığındaki DP ve paslanmaz çeliklerin farklı akım türlerinde nokta MİG/MAG kaynağının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi incelenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  DP çelikleri ve paslanmaz çelikler birbirleri ile MİG-MAG nokta kaynağı yöntemi ile (plug welding) başarıyla birleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Otomotiv imalatında sıklıkla kullanılan DP çelikleri ve paslanmaz çeliklerin MİG-MAG nokta kaynak yöntemi ile birleştirilmesi nokta direnç kaynak yöntemine göre daha kolay ve başarılı sonuçlar verdiği için bu imalat sektörlerinde kullanılabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  M. Bal ve S. Apay, “DP ve paslanmaz çeliklerin farklı akım türlerinde nokta MİG/MAG kaynağının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi”, ICAR 2022-8.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, 2022 (Bildiri no: İcar2022-39)

  Tarih: 


  İmza: