T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.02.1284
2  Projenin Adı :   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tekniklerini Kullanmış ve Kullanmamış Lomber Disk Hernisi Hastalarında Retrospektif Olarak Kondromodulin, MMP3 ve VEGF Ekspresyon Paternlerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Güven KILIÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   guvenkilic@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Sinem Kantarcıoğlu Coşkun
 Dr.Öğr. Üyesi Ömer Polat
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.926,40
13  Toplam Harcama :   24.926,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   .
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   .
16  Projenin Amacı:  Lomber disk hastalığı nedeniyle ortaya çıkan kronik ve tekrarlayıcı bel ağrısı hastaların yaşam kalitelerini ve psikolojik durumlarını etkilemektedir. Ağrı nedeniyle hastalar geleneksel tedavilere yönelebilmektedir. Bu çalışmanın amacı lomber disk hernisi nedeni ile cerrahi uygulanmış hastalarda, geleneksel tıp uygulamalarını (TM) kullanmış ve kullanmamış olmanın etkisini hastaların disk ve ligamentum flavum örneklerinde incelemek ve değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç: TM uygulamalarının her hastalık için uygun yöntemler olduğunun düşünülmesi büyük bir yanılgı olup, Türk toplumunda giderek kullanım sıklığı artan TM uygulamaları hakkında halkın doğru bilgilenmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Hangi yöntemin hangi hastalıkta kullanılabileceğini araştıran çok sayıda kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  TM uygulamaları disk hernisinde disk dejenerasyonunda görev alan enzimlerin ve flavum hipertrofisine yol açan büyüme faktörlerinin düzeyini arttırmaktadır. Çok çeşitli bilimsel tedavi ajanının olduğu günümüzde, birkaç TM yönteminin her hastalığa uygulanıyor olması bu konudaki en büyük yanılgı gibi görünmektedir. TM yöntemler bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle araştırılmalı eğer fayda sağlıyor ise hangi hastalıkta kullanılabileceğine dair veriler biriktirilmelidir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: