T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.1032
2  Projenin Adı :   Ceviz İç Kabuğunun Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkilerinin Bilimsel Olarak Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   cenkcoskun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi NESLİHAN ŞİRİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.11.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.953,10
13  Toplam Harcama :   13.391,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur
16  Projenin Amacı:  Ceviz iç kabuğu ekstraktının plazma kolesterol seviyeleri üzerine etkilerini incelemektir
17  Projenin Çıktıları:  Ceviz iç kabuğu tüketiminin kolesterolü düzenlediğine dair iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için bu çalışmada ceviz iç kabuğu ekstrelerinin plazma kolesterol düzeyi ile ilişkili enzim yolaklarında görevli enzimler üzerine etkisi araştırılmıştır. Ceviz iç kabuğunun hem kolesterolün bağırsaklardan emiliminden sorumlu enzimi kolesterol esteraz üzerinde hem de hücre içi kolesterol yapımında görevli enzimi HMG-KoA redüktaz üzerinde, in vitro olarak, istatistiki açıdan anlamlı bir inhibisyon etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Düşük orandaki inhibisyonların sebebi ceviz kabuğunun içeriğindeki ekstraksiyon şekline göre ortaya çıkmış çeşitli maddelerin etkisinin olabileceğini düşündürmüştür. Sonuç olarak; ceviz iç kabuğunun farklı polaritelerdeki çözücülerde hazırlanan ekstrelerinin plazma kolesterol seviyesini düzenleyen iki farklı enzim yolağında terapotik seviyede inhibitör etkisinin olmadığı yönünde güçlü veriler elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Ceviz meyvesinin içeriğinin plazma kolesterol seviyesi üzerine etkilerinin ceviz iç kabuğu üzerinden gerçekleşmediği kanıtlanmıştır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayınlanmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: