T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1234
2  Projenin Adı :   Uzun, Orta ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Nesfatin-1, Omentin, Adropin, Leptin ve Ghrelin Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi SEDA ŞAHİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.720,00
13  Toplam Harcama :   2.592,46
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur fakat uzun, orta ve kısa zincirli yağ asitlerinin kandaki nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin serum/doku konsantrasyonuna etkilerine dair veriler azdır. Bu çalışma Bütürik asit, kaprilik asit ve oleik asidin kombine kullanımının nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin salgılanması üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonunda sıçanlardan alınan serum örneklerinden nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin düzeyleri ELİSA yöntemi ile belirlendi. Gruplar nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin seviyesi bakımından karşılaştırıldığında bütirik asit grubunun nesfatin-1, omentin, adropin, leptin ve ghrelin seviyesi değerlerinin diğer gruplardan daha yüksek olduğu görüldü. Gruplar daha ayrıntılı incelendiğinde Kontrol grubunun deney sonrası ortalama ağırlık değerlerinin deney öncesi ortalama ağırlık değerlerinden istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p=0,0002). Diğer gruplarda ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).Sonuç olarak bütirik asit kullanımının serum protein düzeylerinde artışa yol açabileceği fakat kilo kaybında anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  1. Tek başına bütirik asit uygulamasının nesfatin1 seviyesini artırdığı görülmüştür. 2. Tek başına bütirik asit uygulamasının omentin seviyesini artırdığı görülmüştür. 3. Kaprilik asit ve oleik asit uygulaması omentin seviyesini artırmasına rağmen anlamlı bir fark bulunamamıştır. 4. Bütirik asit uygulamasının adropin seviyesini artırdığı görülmüştür. 5. Kaprilik asit ve kaprilik asit + bütirik asit uygulaması adropin seviyesini düşürmesine rağmen sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. 6. Tek başına bütirik asit uygulamasının leptin seviyesini artırdığı görülmüştür. 7. Bütirik asit + oleik asit uygulaması leptin seviyesini yükseltmesine rağmen sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. 8. Tek başına bütirik asit uygulamasının ghrelin seviyesini artırdığı görülmüştür. 9. Kaprilik asit uygulaması ghrelin seviyesini artırmasına rağmen sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. 10. Her üç yağ grubu uygulamasının aşırı kilo alımı üzerine etkisi gözlemlenmemiştir. 11. Bütirik asit, kaprilik asit ve oleik asidin nesfatin, omentin, ghrelin, leptin ve adropin üzerindeki etkisi, hücresel düzeydeki mekanizmalarla açıklanabilir. Ancak, konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  The effects of different fatty acids on nesfatin-1, omentin-1, adropin, leptin and ghrelin levels

  Tarih: 


  İmza: