T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.09.05.946
2  Projenin Adı :   Evrensel Tasarım Çerçevesinde Üniversite Yerleşkelerinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yerleşkesi Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. İlayda Soyupak
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ilaydasoyupak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.10.2019
9  Proje Süresi :   6
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   3.163,48
13  Toplam Harcama :   1.149,90
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı:  Bu proje Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yerleşkesinin kapsayıcılığını değerlendirmek ve tasarım çözümleri ile kapsayıcılığının artırılma potansiyelini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında fakülte mekanlarında yapılacak iyileştirmelerle kullanıcıların yerleşkeden faydalanma biçiminin olumlu yönde değişebileceği ortaya konmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Megaron dergisinde değerlendirme aşamasındadır

  Tarih: 


  İmza: