T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.06.02.1275
2  Projenin Adı :   Cr (VI) İndirgeme Yapan Arıtma Tesislerinde Nanotanecik Yüklü Aktif Karbon Kullanılarak Cr (VI) Giderim Performansının Arttırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç Dr. Fatih Aktaş
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   fatihaktas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Şahin Kalyoncu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.842,80
13  Toplam Harcama :   14.778,32
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   • Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi = Standart aktif karbon filtrelerin gümüş nanopartikül kaplama işlemlerini ve bu kaplanan filtrelerin SEM görüntülemesini yapmışlardır. • Arıtsan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı = Atık su numunelerinin Toplam krom, Cr+6 ve AKM değerlerinin tamamının analizini gerçekleştirmişlerdir. • Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. = Yüzey kaplama (krom) yapan bir işletme olarak atık suyundaki kromu indirgeme yoluyla uzaklaştıran endüstriyel atık su arıtma tesisinin bu çalışmada kullanılmasına izin vermiştir. • Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri = Atık su analizleri, SEM görüntülüme ve gümüş nanopartiküllü aktif karbon filtrelerin kaplanması konusunda mali destek vermiştir
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   • Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri = Çalışmamız 2022.06.02.1275 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle (BAP) desteklenmiştir. • Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. = Yüzey kaplama (krom) yapan bir işletme olarak atık suyundaki kromu indirgeme yoluyla uzaklaştıran endüstriyel atık su arıtma tesisinin bu çalışmada kullanılmasına izin vermiştir.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada Cr+6 giderimini kimyasal reaksiyonlar sonucu indirgeme yoluyla sağlayan bir atık su arıtma tesisinde çıkış suyunu en son gümüş nanotanecik yüklü aktif karbon filtrelerinden geçirerek krom giderim performansının arttırılması amaçlanmıştır. Bu tasarlanan filtrelerin en verimli şekilde çalışması için gerekli optimum çalışma koşullarının belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu filtrelerle giderim verimi arttırılırken maliyetin düşürülmesi ve kullanım ömrünün de arttırılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  • Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (17-18.12.2022) • Kongre Tam Metin Bildiri (26.12.2022) • Kongre Sunum (18.12.2022) • Patent Başvurusu (Düzce Teknoloji Transfer Ofisi Buluş Bildirim Formu / 08.12.2022)
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projede elde edilen giderim verimindeki 2 kat artış ile atık su arıtma tesislerinin deşarj limitlerine uyumunda büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca % 25’lik bir maliyet artışı ile tasarımı gerçekleştirilen filtrelerin 2 kat daha uzun ömürlü kullanılıyor olması endüstriyel amaçlı kullanımını ön plana çıkartıyor. Bizim çalışmamızda yüzey kaplama yapan bir işletmede Cr+6 giderimini sağlamak amaçlı tasarlanmış ve filtreler farklı sektörlerde atık suyunda farklı ağır metaller bulunan yerler içinde kullanıma uygundur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  • Kongre Tam Metin Bildiri (26.12.2022) (ULUSLARARASI BİLDİRİ) Kalyoncu, Ş. (2022). Krom (VI) İndirgeme Yapan Arıtma Tesislerinde Nanotanecik Yüklü Aktif Karbon Kullanılarak Krom (VI) Giderim Performansının Arttırılması. 2022 Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (ss. 573-595), Rize, Türkiye. • Kongre Sunum (18.12.2022) Kalyoncu, Ş. (2022). Krom (VI) İndirgeme Yapan Arıtma Tesislerinde Nanotanecik Yüklü Aktif Karbon Kullanılarak Krom (VI) Giderim Performansının Arttırılması. Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresinde Sunuldu, Rize, Türkiye

  Tarih: 


  İmza: