T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1214
2  Projenin Adı :   Kısa, Orta, Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Osteokalsin, Leptin ve İnsülin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi CEMRE NUR CEYLAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.581,64
13  Toplam Harcama :   5.071,64
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluştan işbirliği desteği alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Pankreas beta hücrelerinden salınan insülin, kemik dokuda hem aktif hem de inaktif osteokalsin ve yağ dokusunda salınan leptin ile ilgili çok sayıda çalışmamevcuttur. Fakat, kombine kısa, orta ve uzun yağ asitlerinin osteokalsin, leptin ve insülin gibi hormonların serum/doku konsantrasyonu üzerindeki etkilerine dair veriler azdır. Bu çalışma, bütürik asit, kaprilik asit ve oleik asidin kombine kullanımının osteokalsin, leptin ve insülin salgılanması üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Bütürik asit uygulaması osteokalsin ve leptin seviyesini artırırken, insülin seviyesi üzerinde etkisi gözlemlenmemiştir. Kaprilik asit uygulaması osteokalsin, leptin ve insülin seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmiştir. Fakat kan glukoz seviyesini artırmıştır. Oleik asit uygulaması osteokalsin, leptin ve insülin seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmezken, kan glukoz seviyesini azaltmıştır. Her üç yağ grubu uygulamasının aşırı kilo alımı üzerine etkisi gözlemlenmemiştir.Bütürik asit, kaprilik asit ve oleik asidin osteokalsin, leptin ve insülin üzerindeki etkisi, hücresel düzeydeki mekanizmalarla açıklanabilir. Ancak, konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İlgili çalışma sonucunda elde edilen çıktılar literatürde yağ asitleri ile ilgili var olan boşlukların doldurulmasına yardımcı olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yayınlanmak üzere makale hazırlanmış ve uluslararası indekslerde taranan dergilere gönderim aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: