T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.01.951
2  Projenin Adı :   Hastanemizde tüberküloz hastalarında örneklerin direkt boyama ile M. tuberculosis pozitiflik oranlarının karşılaştırılması ve üreme sürelerinin kontrolleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   elifozturk@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. BETÜL DÖNMEZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.948,00
13  Toplam Harcama :   23.716,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DUBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   25000TL
16  Projenin Amacı:  Tüberküloz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması yapışdı
17  Projenin Çıktıları:  Tüberküloz tanısında hızlı y-tanı yöntemlerinin mutlaka kullanılması gerektiği ama kültür yönteminin her zaman altın standart olduğu görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tüberküloz tanısında hızlı y-tanı yöntemlerinin mutlaka kullanılması gerektiği ama kültür yönteminin her zaman altın standart olduğu görülmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  planlanıyor.

  Tarih: 


  İmza: