T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.01.1084
2  Projenin Adı :   Büyük Veri Araştırma Altyapısı Oluşturma
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Resul KARA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   resulkara@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. EMİN ŞEŞEN
 Dr.Öğr. Üyesi SERDAR KIRIŞOĞLU
 Dr.Öğr. Üyesi ABDULLAH TALHA KABAKUŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.04.2022
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   350.000,00
12  Projenin Bütçesi :   2.259.520,00
13  Toplam Harcama :   2.257.965,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Günümüzdeki bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme ve buna bağlı olarak artan ve her geçen gün artmaya devam eden verilerin saklanması ve verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılması ve bunların kullanılması bir araştırma alanı olmuştur. IEEE’nin yayın organizasyonu olan IEEE Explore’a göre “büyük veri” anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda son 10 yılda 24.685 tane çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan 2578 tanesi indekslerce taranan ve yüksek atıflar alan dergilerde yapılmış makale çalışmalarıdır. Türkiye’den araştırmacıların yaptığı çalışmaların sayısı ise 23’tür. Bu istatistik bilgisinin gösterdiği duruma göre Ülkemizde bu alanda çalışmaların özendirilmesi ve gerekli altyapı desteğinin sağlanmasının gerekliliğidir. Önerilen proje ile büyük veri üzerinde araştırma yapacak araştırmacılar için donanım ve yazılım altyapısı oluşturma, veri setleri hazırlama, kurumsal verilerin “kişisel verilerin korunması kanununa” uygun olarak anonimleştirilmesini sağlama, veri analitiği için gerekli yapının oluşturulması amaçlanmıştır. Amaca uygun olarak altyapının oluşturulması ve gerekli donanım ve ekipmanların temin edilmesi, Düzce Üniversitesi altyapısı ile birleştirilmesi çalışmalarının önceliklendirilmesi gerekmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında pandamı dönemi canlı ders kayıtlarından oluşan bir büyük veri seti hazırlanmıştır. Verilerin diskler üzerinde dağıtımı için gel-hadoop map reduce yaklaşımı önerilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında oluşturulan veri seti araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Düzce Üniversitesi akademisyenleri veri setini kullanarak bilimsel yayınlar yapmışlardır. Yeni yayınlar ve akademik çalışmalar için imkanlar oluşturulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yayın hazırlığı yapılmış gönderim aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: