T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1269
2  Projenin Adı :   Ekolojik ve farmakolojik değere sahip bazı makrofungusların moleküler analizi ve biyoteknolojik yöntemler ile üretilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   semsettinkulac@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. Selime Semra Erol
 Doç.Dr. Ilgaz Akata
 Arş.Gör.Dr. Ergin Şahin
 Doktora Öğrencisi Deniz Altuntaş
 Doktora Öğrencisi Hatice Çobanoğlu
 Doktora Öğrencisi FADİME BEYAZYÜZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.11.2023
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   368.526,51
13  Toplam Harcama :   349.350,05
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP DESTEĞİ AMIŞTIR
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı ekolojik, farmakolojik ve ticari değere sahip; mevsimsel ve dönemsel ekonomik hareketlilik sağlayan makrofungus türlerinin ticari olarak üretilmesi olanaklarını araştırmak ve bu türlerin mevsimsel ekonomik hareketliliğini tüm yıla yaymaktır.
17  Projenin Çıktıları:  yapılan çalışmada Morchella importuna (kuzugöbeği mantarı) ve Ganoderma lucidum (Reishi) mantarından biyoteknolojik yöntemler kullanılarak ana kültürler üretilmiş; üretilen ana kültürlerden darı kullanılarak başarılı bir şekilde tohumluk spawnlar elde edilmiştir. Elde edilen tohumluk spawnlar kontrol ve B1, B2, B3 substratlarına aşılanmıştır. Yapılan tekerrürlü çalışmalar sonucunda; fındık atıklarının ekolojik ve farmakolojik değeri yüksek Reishi mantarı yetiştirmek için ideal bir besin kaynağı olarak kullanılabileceği bulunmuştur. Yapılan çalışmada elde edilen çıktılara göre fındık atıkları kullanılarak hazırlanan kompostlar Reishi mantarı üretimi için uygun bir substrat olmasına rağmen; kuzugöbeği mantarı üretimi için uygun olmadığı bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Fındık atıklarından Reishi mantarı üretimi hem çevresel hem de ekonomik açıdan birçok fayda sağlar. Bu yöntem, fındık atıklarının geri dönüştürülmesini ve çöp sahalarına gönderilmesini önler. Ayrıca, Reishi mantarı yetiştiriciliği için yeni bir hammadde kaynağı sağlayarak, mantar üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Ekolojik ve farmakolojik değeri yüksek bir mantar olan kuzugöbeği mantarının fındık atıkları ile üretimi için daha ileri çalışmalara ve deneylere ihtiyaç duyulmaktadır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yapılan yayın hakem değerlendirme aşamasındadır

  Tarih: 


  İmza: