T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.01.1096
2  Projenin Adı :   Peyzaj Karakterleri Çalışmalarının Entegre Havza Yönetim Modellerinde Değerlendirilmesi; Bingöl Çapakçur, Yeşilköy, Yamaç Mikrohavzaları Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Engin EROĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   engineroglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. ALPEREN MERAL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.834,95
13  Toplam Harcama :   24.645,48
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kurum veya kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kurum veya kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır
16  Projenin Amacı:  Projenin temel amacı; Entegre Havza Yönetim Modeli ile doğal peyzaj karakterlerini birlikte çalışarak bütüncül bir yaklaşım ile, ekolojik onarım ve kırsal kalkınma stratejilerini bu doğrultuda belirlemek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik bozulmaların önüne geçerek doğal kaynakların rehabilite edilmesi için öneriler sunmak, havza doğal kaynaklarının sürdürülebilirliklerinin sağlanması için gerekli planlamaları yapmak ve sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlamaktır. Entegre Havza Yönetim Modellerinde peyzaj karakter çalışmaları ile ortak bir yaklaşım ele alınarak ortaya konulacak olan su kalitesi, floristik çeşitlilik, toprak vb. özellikler ile modelin bütüncül değerlendirilmesi araştırmanın bir başka amacını oluşturmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucu elde edilecek Entegre Havza Yönetim Modeli yaklaşımı ili ulusal ve uluslararası literatürlerde yenilikçi yayınlar yapılmış olacak ve dergilerde yayınlanabilecek özgünlükte yayınlar elde edilecektir. Ayrıca sonuçların ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulabilecek potansiyeli de bulunmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan proje doktora tezi olarak tamamlanmış ve Düzce Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü'ne sunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje ile alakalı yayınlar hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: