T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.02.1026
2  Projenin Adı :   Fotoanot üretim şartlarının boya duyarlı güneş pillerinin performansına etkisinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Muharrem Gökçen
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   muharremgokcen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. ERSİN ORHAN
 Arş.Gör.Dr. SONGÜL TARAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   21.438,64
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Boya duyarlı güneş pillerinde verimi etkileyen faktörleri değiştirerek optimizasyon şartlarını belirlemek
17  Projenin Çıktıları:  Boya duyarlı güneş pillerinde verimi etkileyen faktörlerden elektrolit, fotoanot kalınlığı ve fotoanot üretim şatları değiştirilerek hücrelerin fotovoltaik parametreleri elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları Science Citation Index (SCI) yayını olarak literatüre aktarılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  (SCI Makale): E. Orhan, M. Gökçen, S. Taran "Effect of the photoanode fabrication condition, electrolyte type and illumination type on dye-sensitized solar cells performance", Bull. Mater. Sci. (2021) 44:60.

  Tarih: 


  İmza: