T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.02.1136
2  Projenin Adı :   Boya duyarlı güneş pillerinin elektriksel karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Muharrem Gökçen
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   muharremgokcen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe ÖZKACAR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   14.610,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Çeşitli üretim şartlarının, DSSC güneş pilinin fotovoltaik parametreleri üzerindeki etkisinin bir yüksek lisans çalışması kapsamında araştırılması ve literatüre kazandırılması hedeflenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje bir tez projesi olup çalışmalar bir yüksek lisans tezi ve bir SCI makale ile sonuçlandırılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çeşitli üretim şartlarının, DSSC güneş pilinin fotovoltaik parametreleri üzerindeki etkisi literatüre kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  SCI'de taranan bir makale yayınlanmış olup pdf olarak eklenmiştir.

  Tarih: 


  İmza: