T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.05.1112
2  Projenin Adı :   Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Delik Büyütme Oranını Etkileyen Parametrelerin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. NURİ ŞEN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nurisen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Necati BEKTAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.407,00
13  Toplam Harcama :   13.723,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   For this work, the authors gratefully acknowledge the finan-cial support provided by the Duzce University Research Fund [Project No: 2020.06.05.1112].
16  Projenin Amacı:  YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT FAZLI VE MARTENZİT ÇELİKLERİN DELİK GENİŞLETME ORANINA ZIMBA KONİK AÇISININ VE İLK DELİK ÇAPININ ETKİSİ
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, üç farklı başlangıç delik çapı için DP ve MART çeliklerinin delik genişletme testleri için farklı açılara sahip konik zımbalar kullanılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: •Konik zımba açılarının ve ilk delik çaplarının değişimi, DP ve MART çeliklerinin DGO değerlerinde önemli bir değişiklikle sonuçlanmamıştır. Bu sonuçlar, delik genleşme testlerinden sonra gözlemlenen DP ve MART çeliklerinin düşük kırılma gerilimine ilişki olduğuna bağlanmıştır. • Konik zımba açısının azalması, delik genişletme testi sırasında başlangıç deliklerin daha yavaş genişlemesi nedeniyle şekillendirme kuvvetlerini önemli ölçüde azaltmıştır. • DP çelikleri için mikroyapısal faktörlerin DGO üzerindeki etkisinin, konik zımba açıları gibi geometrik faktörlere kıyasla daha önemli bir etken olduğu bulunmuştur. DP800 için ortalama DGO değerinin, DP800 çeliğinde daha yüksek miktarda martenzit fazına atfedilen DP600'den %25 daha düşük olduğu bulunmuştur, bu da martenzit ve ferrit arasında daha yüksek bir tane sınırı alanı olduğunun ve bu nedenle daha kolay bir çatlak yayılımı görülmüştür. • MART çelikleri içinde DP çeliklerinde olduğu gibi zımba açılarından çok mikroyapısal etkenlerin daha önemli olduğu bulunmuştur. MART1400‘ün ortalama DGO, MART1200 göre %18 daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu da MART1400’ün, MART1200 göre daha yüksek sertliğinden kaynaklandığı görülmüştür. • DP ve MART çeliklerine yapılan deneylerde gözlemlenen en düşük DGO %41,5 iken en yüksek DGO %75’dir. • DP çeliklerindeki faz farklılıklarından dolayı tane sınırları fazladır. DGT sırasında daha kolay çatlak yayılmasına neden olur. Bu nedenle, DGT sırasında ferrit ve martenzit fazları arasındaki yüksek gerilimi azaltabilecek ve böylece DP çelikleri için daha iyi bir DGO ile sonuçlanabilecek yeni kenar kesme ve oluşturma yöntemleri araştırılabilir. • MART deliklerimdeki kısıtlı literatür kaynakları için ISO 16630 standarttı ile DGT yapılıp literatüre katkıda bulunabilinir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan Çalışma sonuçları konu hakkında üretim yapan firmaların kullanması halinde Firmalara katkı sunacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Effect of Different Conical Punch Angle Geometries and the Initial Hole Diameters on the Hole Expansion Ratio of DP steels NURİ ŞEN,TOLGAHAN CİVEK,Necati Bektaş , Yayın yeri:International Journal of Automotive Science And Technology , 2022

  Tarih: 


  İmza: