T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1243
2  Projenin Adı :   FABRİKA ATIĞI OLAN ÜZÜM POSASINDAN RESVERATROLÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE LESİTİN İLE ENKAPSÜLASYONU
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   halilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. PINAR KARAGÜL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.948,41
13  Toplam Harcama :   19.096,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Literatürde üzüm posasından saflaştırılmış hali çok çok az olan ve ayrıca zenginleştirilmiş hali hemen hemen hiç bulunmayan resveratrol molekülünün farklı metotlarla ekstraksiyonu yapılarak saflaştırılıp zenginleştirme sonrası biyoyararlılığının artmasına yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Üzüm posasından zenginleştirilmiş resveratrol eldesi gerçekleştirilerek kapsülleme ile biyoyararlanımı arttırılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Makale hazırlıkları yapılmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Makale hazırlıkları yapılmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: