T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.09.08.1202
2  Projenin Adı :   KAFKAS HALKLARI TARİHi ve KÜLTÜRÜ BELGESEL PROJESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   evrenguneviuslu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi EVREN GÜNEVİ USLU
 Arş.Gör. KORHAN TOPCU
 Arş.Gör. GÜLİZAR ÖZTÜRK
 Dr.Öğr. Üyesi FEHİME ELEM YILDIRIM
 Doç.Dr. TUNÇ YILDIRIM
 Öğr. Gör. MURAT USLU
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   287.582,64
13  Toplam Harcama :   259.010,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   287.582,64 TL
16  Projenin Amacı:  Düzce Üniversitesi’nin bulunduğu konum ve üstlendiği misyon gereği bölgede yaşayan kültürlerin araştırılması, geliştirilmesi ve kayıt altında tutulması amacı ile bu belgesel projesi gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje yaşanılan göçler araştırılarak belgesel halinde bir belge olarak dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje ile Kafkas Halklarının yaşamları daha derin ve etkili bir biçimde göz önüne serilmiştir. Proje farklı toplumların kültürel değerlerinin somut bir şekilde görülerek, kamuoyunun bilgilendirilmesini de sağlayacaktır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Belgesel projesiyle yazılı kaynakların yanı sıra Kafkas Halkı’nın yaşayan hazinelerinden önemli bilgi ve belge edinilmiştir. Proje, tarihi ve kültürel olarak önemli bir kaynak olmuştur. Çalışma ile Kafkas Halkı’nın yaşamları belgelenmiş, proje sonunda ortaya toplumsal hafızayı canlı tutacak belge ortaya konulması sağlanmıştır. Belgesel ile Kafkas Halkı’nın kültürel değerlerinin somut bir şekilde görülerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Belgesel, hem ulusal hem de uluslararası bir tarihi ve kültürel bir belge niteliği taşıması açısından önem arz etmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında bir belgesel yapılmıştır.

  Tarih: 


  İmza: