T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.02.02.919
2  Projenin Adı :   Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri (UBAH) Çalıştayı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Necmi Aksoy
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   necmiaksoy@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Necmi AKSOY
 Dr.Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN
 Öğr. Gör. Serdar ASLAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.625,00
13  Toplam Harcama :   12.916,64
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Flora Araştırmaları Derneği
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Flora Araştırmaları Derneği; bitki biyolojik çeşitliliği ve Resimli Türkiye Florası üzerine ANG Vakfı ve NGBB Botanik Bahçesi ile beraber önemli çalışmalar yürüten ; Türkiye'deki Botanik Çalışmaları üzerine faaliyet gösteren, değişik meslek kuruluşlarından, oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Çalıştayın, gerek ulusal anlamda duyurulmasından, gerek organizasyon kısmına kadar destek vermiştir.
16  Projenin Amacı:  zamanda “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” açılışının 10. yılı olması nedeniyle; Orman Fakültesi, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve DUOF Herbaryumu ve Flora Araştırmaları Derneği ile birlikte “Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik müzeleri, Tohum ve Gen Bankaları’nın Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliğindeki Rolü” konusunda ulusal bir bakış açısı sağlamak ve ülkemizin var olan mevcut durumumuzu belirlemek amacıyla "Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı” nı, 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalıştaya aşağıdaki alanlarda sözlü ve poster sunumlar ile katılım sağlanmıştır. Çalıştay 15 oturumda, 84 sözlü sunum, 11 tematik çalıştay ve 12 atölye çalışmasından, 26 poster sunum poster sunum, 11 konuda sergilerden ve müze-doğa gezilerinden oluşan çok boyutlu ve çok etkinlikli bir organizasyon olarak; bilim adamları, amatör bilim insanları, sanatçı ve doğa severlerden 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sözlü bildiriler, posterlere, sergiler, atölye ve tematik çalıştaylara ait özet metinler çalıştay özet kitapçığında yayınlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Botanik bahçeleri üzerine yapılan ilk toplantı, 14 yıl önce 26-27 Mayıs 2005 tarihinde Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi & Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından İzmir’de düzenlenen I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu olması ve bu sempozyumda 31 bildiri sunulmuştur. Bu tarihten sonra; Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik Müzeleri, Tohum ve Gen Bankaları’nın Bitkisel Biyolojik Çeşitliliğin korunması üzerine, konuların bütünsel bir bakışla, ele alındığı bir toplantının yapılmamış olması, konuları genel kurumsal ve kaynak bilgileri içeren ilk toplantının olmasıdır. Aynı zamanda; çalıştayda yapılan sergiler ve atölyeler ile çok sayıda genç bilimcinin konuyla ilgili eğitilmesini sağlamıştır. Sözlü sunumlar ve Tematik çalıştaylar ile, ülkemizde bu konudaki mevcut durum ve gelecekte yapılması gerekenler üzerine önemli bir atlık oluşturmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  AKSOY, N., ASLAN, S. , GÜNEŞ ÖZKAN N. 2019, (Editörler). Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı Bildiri Özetleri Kitabı, 18 – 21 Nisan 2019, Pelin Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara (152 sayfa).

  Tarih: 


  İmza: