T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.02.1259
2  Projenin Adı :   Rat Siyatik Sinirine Uygulanan Kapsaisin ve Bupivakainin Aksiyon Potansiyeli, Blok Kalitesi ve Nörotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Gülbin Sezen
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gulbinsezen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. BURAK ÖZDEV
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   16.533,79
13  Toplam Harcama :   12.357,74
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   12.357,74 TL
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada amacımız rat deney modeli üzerinde bupivakaine eklenen farklı dozlarda kapsaisinin sinir iletim hızını, blok kalitesini ve nörotoksik etkilerini değerlendirmektir. Araştırma hipotezimiz bupivakaine adjuvan olarak eklenen düşük doz kapsaisinin sinir iletim hızlarını azaltarak blok kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Böylece adjuvan bir ajan olarak kapsaisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  kapsaisin % 0,1 gibi yüksek konsantrasyonlarda dahi nörodegenerasyona yol açmadan sinir ileti hızını azaltmakta, motor cevapta gecikmelere neden olmaktadır. Sinir bloğu amacıyla % 0,01 konsantrasyonundaki kapsaisin, bupivakainle kombine edildiğinde histopatolojik olarak inflamatuar yanıt oluşturmadan sinir ileti hızı ve motor cevapta yeterli azalmayı sağlamakta olup sinir bloğu için uygun doz ve konsantrasyon olabileceğini düşünüyoruz.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  kapsaisin % 0,1 gibi yüksek konsantrasyonlarda dahi nörodegenerasyona yol açmadan sinir ileti hızını azaltmakta, motor cevapta gecikmelere neden olmaktadır. Sinir bloğu amacıyla % 0,01 konsantrasyonundaki kapsaisin, bupivakainle kombine edildiğinde histopatolojik olarak inflamatuar yanıt oluşturmadan sinir ileti hızı ve motor cevapta yeterli azalmayı sağlamakta olup sinir bloğu için uygun doz ve konsantrasyon olabileceğini düşünüyoruz.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: