T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1220
2  Projenin Adı :   Pelin Otunun (Artemisia absinthium) Akne Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   cenkcoskun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Meryem AYDIN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.804,24
13  Toplam Harcama :   20.363,87
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur
16  Projenin Amacı:  Bu araştırmanın amacı; Pelin otunun yara üzerine iyileştirici etkilerinin araştırılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Histopatolojik incelemede 21.günden elde edilen fibrozis sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır. Doku sitokin seviyeleri tüm gruplarda pg/ml düzeyinde belirlenmiştir. Sonuç olarak; pelin otunun yara iyileşmesini çeşitli etki mekanizmalarıyla hızlandırdığı ve kitosan temelli hidrojel formunda yara örtüsü olarak kullanımının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuçlarına dayanılarak, hem pelin otu ekstresi hem de yara örtüsü uygulamasının faydaları ortaya konulmuştur. Bu sonuçların geliştirilmesi halinde patent sahibi ürün geliştirilebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yoktur.

  Tarih: 


  İmza: