T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.06.1151
2  Projenin Adı :   Mülteciliğin ve Yerliliğin “Ortaklık” Mekanları: Tanımlar, (Karşı) Söylemler, Karşılaşmalar
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Metin KILIÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   metinkilic@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Özge SARIALİOĞLU
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.12.2022
9  Proje Süresi :   23
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   18.470,90
13  Toplam Harcama :   15.500,72
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı: bu araştırma odağına zorunlu göçün (Suriyeliler) ve köyden kente göçün (kuşaklar arası) öznelerini (yerliler) alıp göçü toplumsal bir fenomen olarak konumlandırarak özneler arası çok katmanlı ilişkiler ağına dair bir harita çizmeyi, bunu yaparken deneyimler ile deneyimlerin kavranışında ortaya çıkan farklı kuramsal bağlamları bir araya getirmeyi, böylelikle sosyal bilimlere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada bireysel ve kolektif karşılaşmaların bedensel, mekânsal, gündelik ve ekonomik olanı değiştirme, dönüştürme, yeniden inşa etme veya şekillendirmesinin karmaşık bir araya gelişi soruşturulmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Makale, Tez çalışması kitap basım aşamasında
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Kitap çalışması
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  "Encounters and Tactics of Syrian Refugees and Locals in the Informal Garment Sector of Istanbul, Esenler" başlıklı makale Asian and Pasific Migration Journal isimli SSCI derginin Aralık sayısında yayınlanacak.

  Tarih: 


  İmza: