T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.01.1303
2  Projenin Adı :   Trachystemon orientalis (L.) G. Don Bitkisinin Gastrointestinal Sistem Kanser Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Görkem DÜLGER
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gorkemdulger@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Serkan SOYMAZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   14.860,92
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi
16  Projenin Amacı:  Düzce’de yetişen Trachystemon orientalis (L.) G. Don bitkisinin gastrointestinal sistem kanser hücreleri üzerine etkinliğinin araştırılması.
17  Projenin Çıktıları:  1 adet Uluslararası sözlü bildiri.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Kanser hücrelerinin antiproliferasyon düzeyi WST-1 kiti ile incelenmiş olup anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Apoptozun önemli bir ölçütü olan Kaspaz aktivasyonu ise Kaspaz 3, Kaspaz 8, Kaspaz 9 Elisa kitleri ile belirlenmiştir. Antiproliferasyon düzeylerindeki değişimler ve Kaspaz aktivitelerindeki artışlar göze alındığında Trachystemon orientalis’in potansiyel olarak kanser araştırmalarında kullanılabilecek bir bitki olduğu gözlemlenmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Antiproliferative and apoptic effects of Trachystemon orientalis (L.) G. Don on HCT116, AGS and HepG2 cells.

  Tarih: 


  İmza: